Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT i Prawa o miarach. Najważniejszą nowością jest wprowadzenie kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez resort finansów. Za ich zakup można uzyskać zwrot.

W poprzednim wydaniu newslettera pisaliśmy które branże i w jakich terminach będą musiały korzystać z kas online (link do artykułu). Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu. Ustawa nie przewiduje obowiązku natychmiastowej wymiany kas rejestrujących na kasy online, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż.
Przedsiębiorcy, którzy kupią nowe urządzenia będą mogli liczyć na zwrot kosztów zakupu w wysokości 90% zakupu (maksymalnie 700 zł), ale dotyczy to tylko tych, którzy zgodnie z nowymi przepisami muszą wymienić dotychczasowe urządzenia. Z odliczenia można skorzystać pod warunkiem zakupu kasy nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Na zwrot nie będą mogli liczyć ci, którzy kupią e-kasy wcześniej, niż przewiduje ustawa.