Banki poinformują fiskusa o rachunkach i przelewach firmowych

2017-12-21T18:12:36+01:0021 grudnia, 2017|Aktualności|

Już tylko na podpis Prezydenta czeka ustawa, która umożliwi bankom i SKOK-om przekazywanie skarbówce informacji o rachunkach bankowych firm. Szef KAS będzie miał prawo zablokować konto nawet na 3 miesiące. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., ale przepisy przejściowe dają bankom i SKOK-om czas na przygotowanie się do nowych obowiązków – chodzi przeze wszystkim o przekazywanie fiskusowi  dziennych zestawień transakcji na kontach firmowych. Już po upływie czterech miesięcy od opublikowania w Dzienniku Ustaw zmian w Ordynacji podatkowej daleko idące uprawnienia uzyska dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli uzna, że występuje uzasadniona obawa co do wykonania zobowiązania podatkowego przez podatnika będzie mógł blokować konto przedsiębiorcy na 72 godziny, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy (kiedy zajdzie podejrzenie wyłudzenia o wartości wyższej niż 10 tys. euro). Z kolei zmiany wprowadzone przez us

Podzielona płatność VAT od 1 lipca 2018 r.

2017-12-20T17:58:07+01:0020 grudnia, 2017|Aktualności|

Decyzją Sejmu przepisy nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające split payment, czyli tzw. podzieloną płatność, wejdą w życie 1 lipca 2018 r.  - później niż zapowiadano. Nowy sposób opłacania VAT będzie dobrowolny. Nowy mechanizm ma polegać na podzieleniu płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi na kwotę netto - wpłacaną przez nabywcę na konto dostawcy albo usługodawcy oraz kwotę podatku VAT - wpłacaną na odrębny rachunek VAT. Z tego osobnego rachunku podatnik będzie mógł płacić podatek naliczony w oparciu o faktury od dostawców, regulować swoje zobowiązania z tytułu VAT do urzędu skarbowego, a także otrzymywać zwroty nadpłaconego podatku. Resort Finansów zapowiada, że nowe zasady rozliczania VAT będą dobrowolne, ale zachęca do korzystania z nich oferując system zachęt – m.in. zwolnienie z solidarnej odpowiedzialności, przyspieszony do 25 dni zwrot VAT oraz rezygnację z pobierania wyższej kwoty

Kasy fiskalne 2018: faktura tylko do paragonu z NIP-em nabywcy

2017-12-20T17:57:36+01:0020 grudnia, 2017|Aktualności|

W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę będzie można wystawić nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie w sytuacji, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP. Jeżeli więc nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę tylko wtedy, gdy na paragonie będzie wpisany jego numer NIP. Chodzi o powiązanie wystawianej faktury z konkretnym paragonem, tak żeby uniemożliwić wystawianie faktur do paragonów, które nie zostały wystawione dla nabywcy żądającego faktury. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektowanych przepisów, zmiany te są reakcją na zaobserwowany proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują o

Zakupy na przełomie roku – jak obniżyć podatek?

2017-12-20T17:57:02+01:0020 grudnia, 2017|Aktualności|

Jednym ze sposobów na niższy podatek są większe zakupy na koniec roku. Tym razem warto jednak zastanowić się nad przesunięciem terminu inwestycji, ponieważ 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy podwyższające limit jednorazowego wrzucenia w firmowe koszty zakupów o wartości nawet 10 tys. zł. Obniżenie należności podatkowych poza dokonaniem w grudniu większych zakupów można osiągnąć miedzy innymi poprzez opłacenie z góry abonamentów rocznych, wspierając finansowo organizacje charytatywne czy przeznaczając środki na cele kultu religijnego. Tym razem jednak warto wziąć pod uwagę przesunięcie inwestycji na początek 2018 r. z uwagi na wejście w życie przepisów nowelizujących ustawy po podatkach dochodowych, które podwyższają limit jednorazowej amortyzacji. W świetle nowych regulacji wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów wzro

JPK VAT tuż, tuż – jesteśmy przygotowani na nowe obowiązki!

2017-12-20T17:56:28+01:0020 grudnia, 2017|Aktualności|

Od nowego roku co miesiąc będziemy w Państwa imieniu wysyłać JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Do tej pory przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym obowiązywały tylko dużych i średnich podatników VAT - od stycznia 2018 r. obejmą również firmy jednoosobowe. Aby sprostać nowym wymogom nasza Kancelaria musiała dostosować system finansowo-księgowy do wytycznych Ministerstwa Finansów. Teraz będziemy przekazywać w postaci elektronicznej Państwa ewidencje zakupu i sprzedaży za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tą drogą będą też przesyłane korekty. Nie muszą Państwo martwić się o oprogramowanie, podpis elektroniczny, prawidłowość danych i terminy związane z nowymi obowiązkami w zakresie JPK – w ramach naszej współpracy gwarantujemy bezpieczne i prawidłowe przygotowywanie oraz przesyłanie plików JPK!

Składka ZUS za grudzień 2017 na jeden rachunek!

2017-12-20T17:55:25+01:0020 grudnia, 2017|Aktualności|

1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy będą opłacać jednym przelewem wszystkie składki na swój indywidualny numer rachunku składkowego, a dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte. Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze listu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z numerem indywidualnego rachunku składkowego można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie: https://www.eskladka.pl/. Aby poznać numer swojego rachunku potrzebne są dwa identyfikatory (do wyboru: NIP, REGON, PESEL lub dowód osobisty paszport, imię i nazwisko, nazwa skrócona płatnika). Można także zwrócić się do najbliższej placówki ZUS lub zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00). Od nowego roku składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych trafią na jedno ko

Przejdź do góry