1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy będą opłacać jednym przelewem wszystkie składki na swój indywidualny numer rachunku składkowego, a dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte.

Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze listu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z numerem indywidualnego rachunku składkowego można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie: https://www.eskladka.pl/. Aby poznać numer swojego rachunku potrzebne są dwa identyfikatory (do wyboru: NIP, REGON, PESEL lub dowód osobisty paszport, imię i nazwisko, nazwa skrócona płatnika). Można także zwrócić się do najbliższej placówki ZUS lub zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
Od nowego roku składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych trafią na jedno konto, a następnie ZUS rozdzieli kwoty zgodnie z deklaracjami DRA.