Skarbówka będzie mogła ścigać osoby trzecie za długi podatnika

2018-04-25T18:59:43+01:0025 kwietnia, 2018|Aktualności|

Niekorzystny dla podatników wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że skarb państwa będzie miał prawo dochodzić należności podatkowych od osoby trzeciej, która jest w posiadaniu majątku nabytego od dłużnika. Skarga pauliańska to instytucja obowiązująca w prawie cywilnym, ale w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego może być stosowana również do ochrony należności publicznoprawnych. Kodeks cywilny stanowi, że jeśli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, pod warunkiem, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Celem tej instytucji jest zapobieganie pozbywaniu się majątku przez osoby zadłużone, tak aby wierzyciele ni

Handel kryptowalutami jednak bez PCC

2018-04-25T18:58:15+01:0025 kwietnia, 2018|Aktualności|

W ostatnim wydaniu newslettera zaprezentowaliśmy stanowisko ministerstwa finansów w zakresie opodatkowania obrotu wirtualną walutą. Zaledwie kilka dni później resort skorygował swoje wytyczne informując, że tego rodzaju transakcje nie podlegają podatkowi od czynności cywilno-prawnych. Opublikowany na początku kwietnia br. komunikat MF wzbudził wiele wątpliwości i stał się przedmiotem krytyki wielu ekspertów podatkowych, którzy od razu zakwestionowali zasadność obłożenia handlu e-walutą 1-procentowym PCC. W najbliższych dniach ma być wydany kolejny komunikat w tej sprawie, ale już teraz przedstawiciele MF zapowiadają, że choć nie ma mowy o odstąpieniu od opodatkowania handlu kryptowalutą (obecnie trwają prace nad przepisami w tym zakresie), to podatek od czynności cywilno-prawnych nie będzie pobierany. Nie zmienia się natomiast stanowisko odnośnie podatku dochodowego, który nadal obciąża handel bitcoinami. Jak poinformowało m

Łatwiej odzyskamy pieniądze przelane na niewłaściwe konto

2018-04-25T18:55:51+01:0025 kwietnia, 2018|Aktualności|

Zapewne wielu Państwa zdarzyło się kiedyś zrobić przelew bankowy na niewłaściwe konto. Taka pomyłka powoduje spore zamieszanie i problemy z odzyskaniem pieniędzy – wkrótce ma się to jednak zmienić. Już tylko na podpis Prezydenta czekają przepisy ustawy o usługach płatniczych, które uproszczą procedury w tym zakresie. Dzięki nim, jeśli klientowi nie uda się odzyskać od banku lub SKOK-u pieniędzy przelanych na błędny numer konta, to będzie mógł wystąpić do sądu z roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Odbiorcy przelewu, który otrzyma informację od banku o błędzie zostanie zablokowana możliwość bezzwrotnej konsumpcji otrzymanych środków.

Najdalej w wakacje nowe zasady dotyczące sukcesji firm

2018-04-25T18:50:09+01:0025 kwietnia, 2018|Aktualności|

Problem dziedziczenia i zarządzania firmą prowadzoną przez osoby fizyczne po śmierci jej właściciela zostanie wkrótce rozwiązany. Prace nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej mają zakończyć się w wakacje. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, w obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy de facto kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa jako „organizmu gospodarczego”. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery prawa prywatnego i publicznego, które w praktyce uniemożliwiają lub znacząco utrudniają kontynuację czy wznowienie działalności przedsiębiorstwa przez następców prawnych przedsiębiorcy. Do najważniejszych z nich należą:

  • brak „ośrodka decyzyjnego” – jednej osoby uprawnionej do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa i samodzielnej reprezentacji wszystkich następców prawnych;
  • ograniczo

Ostatni moment na złożenie rocznych zeznań podatkowych

2018-04-25T18:41:00+01:0025 kwietnia, 2018|Aktualności|

Przypominamy, że 30 kwietnia upływa termin, w którym należy złożyć do urzędu skarbowego PIT za 2017 r. Wskazujemy błędy popełniane najczęściej w zeznaniach rocznych i radzimy jak uniknąć kar za nieprawidłowości. Oto jakie błędy skarbówka znajduje najczęściej w składanych przez podatników PIT-ach rocznych: Brak podpisu podatnika. Zeznanie podatkowe to dokument, który musi być podpisany, ponieważ bez tego nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Przy rozliczeniu wspólnym z małżonkiem zeznanie podpisują oboje małżonkowie. Błędny NIP. Zdarza się, że wpisujemy NIP pracodawcy, z uwagi na fakt, że np. w formularzu PIT-11, który jest wydawany przez pracodawcę w rubryce 1 wpisany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie podatnika, czyli nasz. Zła kolejność małżonków. Dbajmy o raz wybraną kolejność podawania informacji dot. małżonków. Zdarza s

Przejdź do góry