Sejm pracuje nad nową ustawą o ochronie danych osobowych

2018-04-11T15:01:13+01:0011 kwietnia, 2018|Aktualności|

25 maja br. w całej Unii Europejskiej – w tym w Polsce – zacznie obowiązywać RODO - unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych. Do tego czasu nasz ustawodawca powinien uchwalić krajowe regulacje – do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy. Jak zapewnia resort cyfryzacji, nowe przepisy mają sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione – i to jest główny cel nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy mają usprawnić prowadzenie postępowań i dać obywatelom nie tylko lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami, ale uczynić postępowania w sprawach ochrony danych osobowych szybszymi. Zgodnie z projektem, zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobow

Handel kryptowalutą podlega PIT, PCC i VAT

2018-04-11T14:59:21+01:0011 kwietnia, 2018|Aktualności|

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT. Handlując wirtualną walutą trzeba się też liczyć z koniecznością zapłaty VAT i PCC. Ma to się jednak wkrótce zmienić na korzyść podatników. PIT Jeśli chodzi o podatek dochodowy, aktualnie ustawa o PIT przewiduje, że dochody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach i mogą być zakwalifikowane jako przychody z tytułu praw majątkowych albo pozarolniczej działalności gospodarczej (jeśli działalność w tym zakresie ma charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu przez podatnika, w sposób zorganizowany i ciągły). Handlujący e-walutą mogą pomniejszych przychody o wszelkie wydatki, które spełniają ustawowe warunki uznania je za koszty uzyskania przychodów. PCC Niezależnie od obow

Handel kryptowalutą podlega PIT, PCC i VAT

2018-04-11T14:59:20+01:0011 kwietnia, 2018|Aktualności|

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT. Handlując wirtualną walutą trzeba się też liczyć z koniecznością zapłaty VAT i PCC. Ma to się jednak wkrótce zmienić na korzyść podatników. PIT Jeśli chodzi o podatek dochodowy, aktualnie ustawa o PIT przewiduje, że dochody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach i mogą być zakwalifikowane jako przychody z tytułu praw majątkowych albo pozarolniczej działalności gospodarczej (jeśli działalność w tym zakresie ma charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu przez podatnika, w sposób zorganizowany i ciągły). Handlujący e-walutą mogą pomniejszych przychody o wszelkie wydatki, które spełniają ustawowe warunki uznania je za koszty uzyskania przychodów. PCC Niezależnie od obow

Od 30 kwietnia br. będzie łatwiej zawiesić działalność

2018-04-11T14:55:25+01:0011 kwietnia, 2018|Aktualności|

Nowe Prawo przedsiębiorców przewiduje bardziej elastyczne przepisy dotyczące przerwy w prowadzeniu firmy. Dotyczy to zarówno firm zarejestrowanych w CEDIG, jak spółek wpisanych do KRS. Bez zmian pozostaje zasada, że tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Z  tej możliwości będzie mógł skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielsk

Blokada konta przez KAS obejmie też rachunek VAT

2018-04-11T14:53:05+01:0011 kwietnia, 2018|Aktualności|

Za nieco ponad miesiąc zaczną obowiązywać przepisy, które umożliwią Szefowi KAS blokowanie rachunków firmowych, jeżeli zajdzie ryzyko wyłudzeń skarbowych. Dotyczyć to będzie głównego konta firmowego, ale także rachunku VAT. Mające wejść w życie w połowie maja br. przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej przewidują, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów) do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Blokada może być w określonych przypadkach przedłużana w

Przejdź do góry