About TaxPR

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far TaxPR has created 319 blog entries.

Wydatki na odzież: kiedy są kosztem w firmie?

2019-11-13T14:29:28+01:00Listopad 13th, 2019|Aktualności|

Czy zakup stroju na potrzeby pracy w firmie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Aby można było uznać wydatek poniesiony przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • został on poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów

Wykaz podatników VAT – najwyższy czas na przygotowania do nowego obowiązku!

2019-11-13T14:26:13+01:00Listopad 13th, 2019|Aktualności|

Nowy wykaz podatników VAT jest dostępny od 1 września br., ale obowiązek zapłaty na wskazany  w nim rachunek wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2020 r. Do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą konsekwencji podatkowych, ale po 1 stycznia 2020 r. dokonując zapłaty na rachunek spoza wykazu, trzeba liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT. Do końca roku jest więc czas na to, by poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie. W wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli zatem do działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), to taki rachunek nie będzie

Zmiany w Kpc – sprawniejsze prowadzenie spraw gospodarczych

2019-11-13T14:23:29+01:00Listopad 13th, 2019|Aktualności|

7 listopada br. weszła w życie reforma procedury postępowania cywilnego. Zmiany obejmą również spory w sprawach gospodarczych. Jak poinformował resort sprawiedliwości, wprowadzony przez nowelizację szybki tryb ma usprawnić  postępowania w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy. Pozwolą na to szybsze procedury i ustalenie zalecanego terminu rozpoznania sprawy – ma on być krótszy niż sześć miesięcy. Założono, że firmy są przeważnie profesjonalnie przygotowane do prowadzenia spraw prawnych i dysponują pełną dokumentacją związaną ze swoją działalnością. Sprostanie przyśpieszonym procedurom zwykle nie jest dla nich problemem. Jeśli jednak uznają przyspieszony tryb za niekorzystny dla siebie, mogą wnioskować o „zwykłe” postępowanie. Nie wszystkie zmiany spodobały się przedsiębiorcom. Ekspert Konfederacji Lewiatan krytycznie odniósł się do nowych zasad doręczania pism procesowych oraz składani

Będzie łatwiej o ochronę własności przemysłowej

2019-11-13T14:22:58+01:00Listopad 13th, 2019|Aktualności|

Za niespełna 3 miesiące wejdą w życie zmienione przepisy prawa własności przemysłowej. Innowatorów, wynalazców i przedsiębiorców czeka wiele ułatwień na drodze do uzyskania patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i rejestracji wzorów przemysłowych. Znowelizowana ustawa przewiduje w między innymi:

  • rozszerzenie możliwości zwolnienia z opłat okresowych za pierwszy okres ochrony na wzory przemysłowe i znaki towarowe, mające na celu wsparcie przedsiębiorców na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej;
  • usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przyspieszenie postępowania spornego oraz skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego oraz wprowadzenie szybkiej ścieżki procedury i skrócenie jej do mniej niż 1 miesiąca;
  • u

Mediacje: alternatywna droga rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami

2019-11-13T14:21:18+01:00Listopad 13th, 2019|Aktualności|

Sprawy sądowe są czasochłonne, drogie i w dodatku utrudniają codzienne prowadzenie biznesu. Resort przedsiębiorczości wskazuje na atrakcyjną alternatywę dla sporu sądowego: mediacje. Jej najważniejsze korzyści to oszczędność czasu i pieniędzy. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stale wprowadza przepisy, które mają zachęcić i ułatwić przedsiębiorcom dostęp do tej formy rozwiązywania sporów. Jak czytamy na stronach resortu, mediacja umożliwia szybsze zakończenie sprawy i zwiększa szanse na uniknięcie postępowania odwoławczego lub przed sądem. Jej koszt jest niższy niż koszt prowadzenia postępowań w kolejnych instancjach. Zaletami mediacji są także: brak zbędnych formalności, możliwość zachowania poufności oraz usprawnienie komunikacji między organem a obywatelami. Często polubowne wypracowanie rozwiązania umożliwia także skonfliktowanym stronom kontynuowanie współpracy biznesowej. Jest to bardzo ważne w