W kolejnych dziewięciu wyrokach z października br. warszawski WSA podzielił argumentację Rzecznika MŚP w kwestii stawki podatku VAT na dostawę dań gotowych na wynos.  

WSA w Warszawie wskazał, że w całości podziela pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie opodatkowania 5% stawką VAT sprzedaży produktów w systemie sprzedaży „food court” oraz „wewnątrz punktów sprzedaży” – na wynos oraz w zakresie sprzedaży w systemie „drive in” oraz „walk through”- gdyż jest on zgodny z zaleceniami zawartymi przez orzecznictwie TSUE.
W wyroku zaznaczono, że w toku prowadzonych postępowań  doszło do naruszenia przez organy podatkowe zasady zaufania wynikającej z Ordynacji podatkowej. Jak czytamy na stronie internetowej Rzecznika Praw Przedsiębiorców, przedsiębiorcy z branży gastronomicznej opodatkowując sprzedaż produktów żywnościowych 5 % stawką podatku VAT działali w uzasadnionym przekonaniu, że jest ona stawką właściwą. Świadczy o tym m. in. fakt istnienia w obiegu prawnym wielu interpretacji indywidualnych potwierdzających, że do dostaw towarów na miejscu oraz na wynos znajdowała zastosowanie stawka 5%. Zdaniem Sądu w czasie do wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej, a więc do czerwca 2016 r. istniała utrwalona linia interpretacyjna organów podatkowych potwierdzająca prawidłowość stosowania powyższej stawki podatku VAT. W ocenie WSA w Warszawie zatem organy podatkowe naruszyły zasadę zaufania w związku z czym nie mogą żądać od podatników zwrotu podatku VAT również w zakresie dostaw produktów, z których to klient końcowy zdecydował się skorzystać na miejscu.
W ocenie Sądu należy zrównać bezdecyzyjny zwrot nadpłaconego podatku VAT w skutkach procesowych z ostateczną decyzją o stwierdzeniu nadpłaty. W konsekwencji czego organy podatkowe wszczynając postępowanie podatkowe, powinny były najpierw wykazać wystąpienie kwalifikowanych przesłanek umożliwiających wzruszenie ostatecznego bezdecyzyjnego zwrotu nadpłaty podatku. W związku z tym zgodnie z zaleceniami Sądu przy kolejnym rozpoznaniu sprawy, powyższa okoliczności powinna być wzięta pod uwagę przez organy podatkowe w pierwszej kolejności.