Odpady w 2020 r. – uwaga na ważny termin!

2019-11-27T15:39:07+01:0027 listopada, 2019|Aktualności|

Przedsiębiorcy prowadzący sklepy lub hurtownie, którzy udostępniają swoim klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO do 31 grudnia 2019 roku. Nie trzeba czekać na uzyskanie wpisu, można do tego czasu wydawać foliówki. Inaczej jest w przypadku właścicieli nowych sklepów lub hurtowni, którzy będą składali wniosek o wpis do Rejestru BDO w 2020 r.. Oni będą mogli udostępniać foliówki dopiero po uzyskaniu wpisu. Na wpisanie firmy do Rejestru BDO marszałek województwa ma 30 dni od momentu otrzymania kompletnego i poprawnego wniosku. Do czasu uzyskania wpisu właściciele sklepów lub hurtowni nie powinni udostępniać klientom torebek foliowych. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wspiera uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i zwiększenie poziomu ich recyklingu. Baza, po uruchomieniu ele

Jak wpłacać składki ZUS z rachunku VAT?

2019-11-27T15:36:26+01:0027 listopada, 2019|Aktualności|

Do opłacenia składek do ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzięki mechanizmom, które w swoich systemach mają banki, po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do którego został utworzony rachunek VAT, środki z rachunku VAT automatycznie uzupełnią lub pokryją kwotę przekazywaną w celu opłacenia składek (jeśli w systemie banku jest taka funkcja). Do opłacenia składek w ZUS nie należy stosować metody split payment (podzielona płatność), tylko zwykły przelew. Zgodnie z przepisami, do takich rachunków jak indywidualny rachunek składkowy (NRS) metoda split payment nie ma zastosowania - bank nie prowadzi dla nich rachunku VAT. Jeśli ktoś do opłacenia składek wykorzysta metodę split payment, otrzyma zwrot środków. W takiej sytuacji należy ponownie pr

Zaświadczenie o niezaleganiu przez Internet – teraz także od ZUS

2019-11-27T15:35:54+01:0027 listopada, 2019|Aktualności|

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ZUS można teraz uzyskać za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl, bez konieczności wizyty w urzędzie. Na biznes.gov.pl jest już dostępna usługa „niezalegania w podatkach". Jak informuje resort rozwoju, z obu usług można korzystać w całości przez Internet. Wymagany jest przy tym profil zaufany lub e-dowód, za pomocą którego można zalogować się w serwisie biznes.gov.pl. Co istotne, dane we wniosku będą już w części uzupełnione w sposób automatyczny. Konieczne jest podanie tylko celu uzyskania zaświadczenia, liczby egzemplarzy oraz miejscowości, z której składa się wniosek. Następnie podpisany elektronicznie wniosek trafia do realizacji w ZUS. Odpowiedź z ZUS pojawia się również w serwisie biznes.gov.pl, co jest potwierdzane wiadomością e-mail lub SMS. Zaświadczenie można wtedy odebrać po zalogowania się do konta lub odebrać w skrzynce pocztowej systemu PUE ZUS. Zaświad

Przedsiębiorcy chętnie ustanawiają zarządców sukcesyjnych

2019-11-27T15:34:52+01:0027 listopada, 2019|Aktualności|

W listopadzie mija rok od wejścia w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że w tym czasie ponad 12,5 tys. przedsiębiorców złożyło już wniosek o ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny to instytucja prawna przeznaczona dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, która ułatwia zmianę pokoleniową w najmniejszych firmach. Celem wprowadzenia przepisów o zarządzie sukcesyjnym było to, aby firma nie kończyła swojej działalności wraz ze śmiercią właściciela, tylko mogła dalej się rozwijać w rękach kolejnego pokolenia. Jak podkreśla resort rozwoju, wprowadzenie rozwiązania, które umożliwia sukcesję, było bardzo ważne, ponieważ w perspektywie 10-20 lat problem przekazania prowadzenia biznesu będzie dotyczył coraz większej liczby polskich firm. Ustawa daje szansę na uratowanie setek tysięcy polskich jednoosobowych przedsiębiorstw. Przed jej wejściem w życie

Mały ZUS + coraz bliżej

2019-11-27T15:33:59+01:0027 listopada, 2019|Aktualności|

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładającej wprowadzenie od początku 2020 r. tzw.  Małego ZUS-u plus dla najmniejszych przedsiębiorców. Teraz projekt trafi do parlamentu. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje tzw. Mały ZUS. Planowane przepisy mają poszerzyć grono przedsiębiorców, którzy nie kwalifikowali się do tej ulgi poprzez podniesienie progu rocznych przychodów z 63 do 120 tys. zł. Przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Oto najważniejsze założenia nowego rozwiązania:

  • Aby skorzystać z preferencji w 2020 r., trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r. nie przekraczający 120 tys. zł.
  • Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby prowadzące już działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorcy, którzy mają firmę od w

Wydatki na odzież: kiedy są kosztem w firmie?

2019-11-13T14:29:28+01:0013 listopada, 2019|Aktualności|

Czy zakup stroju na potrzeby pracy w firmie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Aby można było uznać wydatek poniesiony przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • został on poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów
Przejdź do góry