Niewielka podwyżka składek na ZUS przedsiębiorców w 2021 r.

2021-01-27T13:31:20+01:0027 stycznia, 2021|Aktualności|

W tym roku podwyżka składek na ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest najniższa od 6 lat. Ustalono ją w oparciu o przeciętne wynagrodzenie brutto w czwartym kwartale mijającego roku. W 2021 roku miesięczna suma składek na ZUS przedsiębiorcy wyniesie 1457,49 zł, czyli o 26,01 zł więcej niż w ubiegłym roku. Przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie (w wariancie podstawowym), składki w następujących kwotach:

  • Zdrowotna - 381,81 zł
  • Emerytalna - 615,93 zł
  • Rentowa - 252,43 zł
  • Wypadkowa - 52,70 zł
  • Chorobowa - 77,31 zł
  • Fundusz Pracy/Solidarnościowy (nie wszyscy przedsiębiorcy) - 77,31 zł
  • Suma - 1457,49 zł
Osoby rozpoczynający biznes mogą skorzystać z ulgi na start (przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności) i opłacać wyłącznie składkę zdrowotną (381,81 zł). Przez następne dwa lata

Kontrola kas fiskalnych online

2021-01-27T13:29:48+01:0027 stycznia, 2021|Aktualności|

Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada kontrolę kas fiskalnych online w warsztatach samochodowych, punktach wymiany opon i na stacjach paliw. Ta ogólnopolska akcja ma na celu sprawdzenie, czy i w jakim zakresie przedsiębiorcy działający w tych branżach dostosowali się do obowiązku wprowadzenia kas fiskalnych online. Jak informuje Ministerstwo Finansów, to kontynuacja działań z października ubiegłego roku. Celem nie jest nakładanie kar (mandatów), tylko weryfikacja nałożonego obowiązku. Dzięki nowym urządzeniom  z podłączeniem do internetu skarbówka uzyskuje w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacje z kas w firmach, które trafiają w czasie rzeczywistym do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej. Resort finansów przypomina, że właściciele kas fiskalnych online mogą ubiegać się o częściowy zwrot kosztów związanych z ich zakupem. Można otrzymać ulgę na zak

3 nowe podatkowe ulgi Covidowe

2021-01-27T13:27:11+01:0027 stycznia, 2021|Aktualności|

W związku z pandemią koronawirusa podatnicy (w tym przedsiębiorcy), mogą skorzystać z trzech nowych preferencji przy zeznaniach rocznych za 2020 r: odliczenia z tytułu darowizny na cele walki z COVID-19, ulgi na osocze ozdrowieńców oraz z możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej z ub. r. Darowizna na walkę z COVID Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć darowizny (gotówkowe lub rzeczowe – np. komputery i tablety dla szkół) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej lub dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny

Rzecznik MŚP przeciw podwyżce mandatów karnoskarbowych

2021-01-27T13:26:27+01:0027 stycznia, 2021|Aktualności|

Procedowany w Sejmie projekt zmian w prawie przewiduje podwyższenie maksymalnej wysokości mandatów karnych skarbowych, z dotychczasowej podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, do aż pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. W nowelizacji prawa akcyzowego i innych ustaw planuje się ponadto poszerzenie katalogu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenia skarbowe nie skazując jednak, o które z nich chodzi. Takiemu posunięciu kategorycznie sprzeciwia się Rzecznik MŚP i w swojej opinii sejmowej punktuje braki tego projektu w zakresie przygotowania odpowiedniej oceny skutków regulacji. Wskazuje m.in. brak określenia przez projektodawców wpływu proponowanej regulacji prawnej na sektor MŚP, co stanowi naruszenie Prawa przedsiębiorców. Rzecznik powołuje się na głosy przedsiębiorców skazujące m.in., że powiększenie obszaru, kiedy to administracja podejmuje decyzje, urzędnicy częściej będą wymierzać wysokie mandaty niż

Od 1 stycznia 2021 r. nowe stawki minimalnych płac

2021-01-08T20:01:57+01:008 stycznia, 2021|Aktualności|

Wraz z nowym rokiem będą obowiązywały wyższe stawki minimalnych gwarancji płacowych. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników (osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy) wynosi obecnie 2800 zł. Minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów cywilnoprawnych to 18,30 zł.

Przejdź do góry