Wraz z nowym rokiem będą obowiązywały wyższe stawki minimalnych gwarancji płacowych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników (osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy) wynosi obecnie 2800 zł. Minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów cywilnoprawnych to 18,30 zł.