NIK: firmy rodzinne w Polsce nie mają łatwo…

2019-01-29T16:08:02+01:0029 stycznia, 2019|Aktualności|

Najwyższa Izba Kontroli apeluje o likwidację barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych, które nie pozwalają im się swobodnie rozwijać. W polskim systemie prawnym nie zdefiniowano nawet pojęcia „firma rodzinna”. Według 73% przedsiębiorców od 2017 r. warunki prowadzenia firm rodzinnych nie uległy poprawie, przeciwną opinię wyraziło jedynie 9% ankietowanych. Jak czytamy na stronie internetowej NIK, w ocenie Izby wprowadzone zmiany legislacyjne nie przyczyniają się w pełni do skutecznej likwidacji barier w rozwoju firm rodzinnych,  a wprowadzone regulacje, jakkolwiek potrzebne, mogą nie dotyczyć obszarów i zagadnień najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców. Np. udogodnienia wprowadzone przepisami w ramach Pakietu 100 zmian dla firm prawie nie są wykorzystywane przez firmy rodzinne. Pokazują to dane uzyskane przez NIK na podstawie kontroli w urzędach skarbowych, urzędach miast oraz oddziałach okręgowych ZUS, czyli w podmiotach wdr

Nowy rejestr klauzul niedozwolonych

2019-01-29T16:04:40+01:0029 stycznia, 2019|Aktualności|

Na stronie internetowej UOKiK działa nowy rejestr klauzul niedozwolonych, w którym znacznie łatwiej można odnaleźć zapisy, których nie można stosować w umowach z konsumentami. Teraz strona Rejestru ma nowe funkcjonalności oraz atrakcyjną szatę graficzną. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą znacznie łatwiej znaleźć interesującą ich klauzulę, bo mają do dyspozycji więcej kryteriów wyszukiwania (np. datę wpisu do rejestru czy nazwę sądu). Wyniki można eksportować do formatu pdf lub csv. Jak informuje UOKiK, do niektórych pozycji dodano uzasadnienia wyroków. Do wybranych klauzul przypisano także zagadnienia, które odpowiadają liście przykładowych postanowień niedozwolonych z Kodeksu cywilnego (np.: klauzule wyłączające odpowiedzialność, klauzule uniemożliwiające zapoznanie się konsumenta z umową przed jej podpisaniem, klauzule przyznające przedsiębiorcy wyłączne prawo do interpretacji umowy itp.). Rejestr

Badania samochodów dostawczych: wystarczy jedno do wszystkich podatków

2019-01-29T16:03:53+01:0029 stycznia, 2019|Aktualności|

Aby wrzucić w koszty firmowe wszystkie wydatki związane z użytkowaniem auta ciężarowego (paliwo, raty leasingowe, ubezpieczenie itp.), trzeba posiadać zaświadczenie ze stacji diagnostycznej. Wystarczy jedno – dla potrzeb VAT i podatków dochodowych. Badanie w okręgowej stacji kontroli pojazdów przeprowadza się po to, by uzyskać zaświadczenie o spełnieniu wymogów technicznych dla samochodu ciężarowego w zakresie VAT. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, taki dokument może być stosowany również dla potrzeb PIT i CIT. W odpowiedzi resortu finansów na zapytanie Dziennika Gazeta Prawna czytamy: „Przepisy ustaw o PIT i CIT nie zawierają ograniczeń wskazujących, że zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym stwierdzającym spełnienie wymogów technicznych dla samochodu ciężarowego w zakresie VAT nie może być stosowane także dla potrzeb tych podatków”.

Podatek od nieruchomości: firmy niepotrzebnie przepłacają

2019-01-29T16:00:27+01:0029 stycznia, 2019|Aktualności|

Prawie połowa przedsiębiorstw ma nadpłaty w podatku od nieruchomości - wynika z analizy przeprowadzonej przez jedną z firm konsultingowych. Problemy są efektem m.in. skomplikowanych i zmiennych przepisów. W świetle raportu „Podatek od nieruchomości. Grunt to… rozliczyć go prawidłowo”, aż 65 proc. przedsiębiorców w Polsce odprowadza za niski lub za wysoki podatek od nieruchomości. Okazuje się, że im wyższy podatek płaci firma, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że został on uregulowany w prawidłowej wysokości. Problem w największym stopniu dotyczy zatem większych firm. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozliczenia podatku od nieruchomości - zachęcamy do kontaktu. Weryfikacja poprawności rozliczeń może objąć ostatnie 5 lat, a w razie nadpłaty można je skorygować i odzyskać nadpłacone pieniądze.

Sprzedaż auta firmowego – skutki podatkowe

2019-01-29T15:58:01+01:0029 stycznia, 2019|Aktualności|

Częstą praktyką, zwłaszcza wśród jednoosobowych firm, jest wprowadzanie do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu. Warto pamiętać, że wycofanie pojazdu z ewidencji, a następnie sprzedaż, skutkuje koniecznością zapłaty podatku. Samo wykreślenie samochodu z ewidencji i przeznaczenie go na cele prywatne nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej i co za tym idzie, obowiązku zapłaty podatku. Jeśli jednak właściciel firmy postanowi je sprzedać osobie trzeciej, to po stronie jego firmy powstaje przychód. Zgodnie z ustawą o PIT w przypadku odpłatnego zbycia wycofanego z firmy środka trwałego, przychód z działalności gospodarczej powstaje, gdy między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wycofany i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynie 6 lat. Oznacza to, że aby uniknąć zapłaty podatku od sprzedaży auta firmowego wycofanego z ewidencji środków trwałych musi upły

Korzystne zmiany w uldze na złe długi

2019-01-09T15:19:57+01:009 stycznia, 2019|Aktualności|

Od nowego roku przedsiębiorca, który wystawił fakturę i nie otrzymał zapłaty w terminie może szybciej odzyskać należny podatek VAT. Korekta jest możliwa już po upływie 90 dni, a nie jak dotychczas 150 dni od powstania zaległości. Zmiany wprowadzone do VAT pozwalają na zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz związanego z nią podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło 90 dni. Zmiany wprowadzono też po stronie dłużników: mają 90 dni na dokonanie obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury. Dłużnik musi dokonać takiej korekty, chyba że uregulował należność w całości (albo częściowo) lub gdy jest w toku postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo w trakcie likwi

Przejdź do góry