Wystawianie faktur na podstawie paragonów po 1 lipca br.

2018-05-23T13:21:16+01:0023 maja, 2018|Aktualności|

Nowe obowiązki w zakresie kas fiskalnych – zwłaszcza te, które wchodzą w życie od 1 lipca br. – budzą wiele wątpliwości. Część z nich rozwiewa resort finansów uspokajając jednocześnie, że przedsiębiorcy nie będą zmuszeni do szybkiej wymiany kas, bo przepisy będą wchodzić w życie etapami. Projektowane przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu VAT i są związane ze znacznymi nadużyciami w zakresie wystawiania faktur, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym. Chodzi o wystawianie tzw. „pustych faktur” do paragonów fiskalnych, głównie w branży paliwowej oraz budowlanej. Od 1 lipca br. w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP (a więc w praktyce dla przedsiębiorcy), wystawić można tylko w przypadku, gdy par

Wpisy niezawierające numeru PESEL nie będą wykreślane z ewidencji

2018-05-23T13:15:52+01:0023 maja, 2018|Aktualności|

Faktycznie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL zmiany są dokonywane z urzędu. Wykreślane będą natomiast wpisy od lat niemodyfikowane. 19 maja br. media obiegła informacja, że po tej dacie firmy rejestrowane przez osoby fizyczne w starych ewidencjach gminnych (które w 2012 r. zastąpiła CEIDG), które nie uzupełniły wpisu o  numer PESEL będą wykreślane z ewidencji przedsiębiorców. W odpowiedzi na te doniesienia resort Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało wyjaśnienie, w którym czytamy, że Ministerstwo samodzielnie zweryfikowało te wpisy, które nie posiadały numeru PESEL, ale miały numer NIP lub REGON i dla których była możliwość ustalenia numeru PESEL w bazie PESEL. W ten sposób uzupełniono kilkaset wpisów. Kolejnym działaniem była weryfikacja bazy danych przedsiębiorców bez numeru PESEL z bazami danych Głównego Urzędu Statystyczne

Prosta spółka akcyjna – będzie nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

2018-05-23T13:10:36+01:0023 maja, 2018|Aktualności|

Szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, maksymalnie wykorzystany pomysł oraz elektronizacja procedur – to główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej. Ta nowoczesna forma spółki ma ułatwić rozwój przedsięwzięć, w szczególności start-upów.  Ministerstwo wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął konsultacje dotyczące Kodeksie spółek handlowych. Prosta Spółka Akcyjna skierowana będzie przede wszystkim do start-upów, ale będą mogły z niej skorzystać także inne firmy, dla których tradycyjne ramy organizacyjne bazujące jeszcze na Kodeksie handlowym z 1934 r. są zbyt sztywne i skomplikowane. Nowy typ spółki ma łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej. Oto najważniejsze cechy tej formy prawnej:

  • Szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą fo

Powstanie Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

2018-05-23T13:02:16+01:0023 maja, 2018|Aktualności|

Rząd zapowiada utworzenie specjalnego funduszu, składającego się z daniny pochodzącej od osób najlepiej zarabiających oraz części składki na Fundusz Pracy. Środki mają wspomóc finansowo osoby niepełnosprawne. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Finansów, Fundusz będzie zasilany przede wszystkim z dwóch źródeł:

  • obowiązkowej składki z „przekierowania" na Fundusz części składki na Fundusz Pracy w wysokości 0,15 % podstawy składki na Fundusz Pracy,
  • daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy.
Nowa ustawa obejmie osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Ministerstwo szacuje, że takich osób w 2019 r. będzie ok. 25 tysięcy. Danina solidarnościowa od nadwyżki ponad 1 mln zł będzie wynosiła 4 % i

Jak weryfikować kontrahentów i uniknąć zamieszania w oszustwa Vat? Cz. 1

2018-05-09T19:02:44+01:009 maja, 2018|Aktualności|

Resort finansów wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie ogłosił przesłanek zachowania należytej staranności w VAT dla podatników tylko wytyczne w tej sprawie dla urzędów skarbowych. Można jednak na ich podstawie dowiedzieć się, jak uchronić firmę przed mimowolnym uwikłaniem w karuzele VAT-owskie. Podjęcie działań opisanych w wytycznych dla skarbówki ma chronić przedsiębiorców, którzy sami nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT i nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu. Jest to istotne o tyle, że zarzut udziału w nadużyciach VAT-owskich może skutkować odmową prawa do odliczenia podatku naliczonego. W przypadku podatnika, który nie wiedział, że transakcja nabycia towaru została zorganizowana w związku z popełnieniem przez inny podmiot oszustwa lub nadużycia, prawo do odliczenia podatku naliczonego nie powinno zostać mu odebrane, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności nie mógł o

Przejdź do góry