Rząd zapowiada utworzenie specjalnego funduszu, składającego się z daniny pochodzącej od osób najlepiej zarabiających oraz części składki na Fundusz Pracy. Środki mają wspomóc finansowo osoby niepełnosprawne.

Jak czytamy na stronach Ministerstwa Finansów, Fundusz będzie zasilany przede wszystkim z dwóch źródeł:

  • obowiązkowej składki z „przekierowania” na Fundusz części składki na Fundusz Pracy w wysokości 0,15 % podstawy składki na Fundusz Pracy,
  • daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy.

Nowa ustawa obejmie osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Ministerstwo szacuje, że takich osób w 2019 r. będzie ok. 25 tysięcy. Danina solidarnościowa od nadwyżki ponad 1 mln zł będzie wynosiła 4 % i po raz pierwszy będzie płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy składając zeznanie do 30 kwietnia 2020 r.