Zmiany w zasadach informowania o najmie prywatnym

2018-12-18T14:50:20+01:0018 grudnia, 2018|Aktualności|

W 2019 r. nie trzeba będzie składać zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem na dotychczasowych zasadach, czyli do 20 stycznia jeżeli w styczniu nie osiągnie się z tego tytułu żadnego przychodu. W świetle nowych przepisów zawiadomienie złożymy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniemy pierwszy w 2019 r. przychód. Do tej pory niezależnie od tego, czy podatnik uzyskał dochód, musiał zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 stycznia. Podatnicy, którzy złożyli zawiadomienia w tej sprawie przed 1 stycznia 2019 r. i nadal zamierzają korzystać z opodatkowania ryczałtem nie muszą składać zawiadomienia ponownie, ponieważ zachowują one swoją ważność w kolejnych latach podatkowych.

Prywatny samochód w firmie – zmiany od 2019 r.

2018-12-18T14:46:57+01:0018 grudnia, 2018|Aktualności|

Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się przepisy dotyczące rozliczania kosztów samochodów osobowych stanowiących prywatną własność przedsiębiorców. Nowy rok przynosi zmianę polegającą na likwidacji obowiązku prowadzenia kilometrówki dla prywatnych aut używanych w firmie. Po 1 stycznia do kosztów będzie można zaliczyć tylko 20% wydatków związanych z korzystaniem z tych samochodów oraz składek na ubezpieczenie tych pojazdów. Aby skorzystać z odliczenia w razie kontroli trzeba będzie udowodnić, że samochód jest faktycznie używany na cele firmowe. Przepisy obejmą wszystkie prywatne auta osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej, niezależnie od tego, kiedy zostały kupione. Aby skorzystać z większego odliczenia i wrzucić w koszty minimum ¾ wydatków związanych z używaniem samochodu, można wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych. Trzeba jednak pamiętać, że sprzedając go trzeba będzie zapłacić podatek od

Dni wolne od pracy 2019 – czas zaplanować urlop!

2018-12-18T14:45:49+01:0018 grudnia, 2018|Aktualności|

Przedstawiamy wykaz dni ustawowo wolnych od pracy w nadchodzącym 2019 r.. W kilku wypadkach wystarczy wziąć kilka dni urlopu i cieszyć się dłuższym wypoczynkiem.

<
Dni wolne od pracy w 2019 roku
Data Dzień tygodnia Święto
1 stycznia Wtorek Nowy Rok
6 stycznia Niedziela Trzech Króli
21 kwietnia Niedziela Wielkanoc
22 kwietnia Poniedziałek Poniedziałek Wielkanocny
1 maja Środa

Mały ZUS 2019 – kto skorzysta i na jakich zasadach?

2018-12-18T14:43:36+01:0018 grudnia, 2018|Aktualności|

Od 1 stycznia 2019 r. będzie możliwość opłacania składki na ZUS w wysokości uzależnionej od przychodów. Nie dotyczy to jednak składki zdrowotnej. Aby skorzystać z „małego ZUS” trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, a przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli była prowadzona przez cały rok), nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego  w grudniu poprzedniego roku. Za 2018 r. wynosi on 63 000 zł (30 x 2100 zł). Jeśli w poprzednim roku rozpoczęto, zakończono lub zawieszono działalność limit jest odpowiednio niższy. Aby go ustalić trzeba podzielić trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożyć otrzymany wyniku przez liczbę dni kalendarzowych pr

Co skontroluje PIP w 2019 r.?

2018-12-18T14:41:45+01:0018 grudnia, 2018|Aktualności|

Pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy w przyszłym roku znajdą się firmy, w których wystąpiły wypadki przy pracy, zakłady o wysokiej skali zagrożeń oraz takie, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Co jeszcze skontroluje PIP? Zgodnie z zapowiedzią PIP w planie zadań rocznych kontynuowane będą m.in. kontrole w budownictwie, przemyśle spożywczym, leśnictwie, zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna, czyli w sektorach i branżach, w których występuje wiele czynników niebezpiecznych lub szkodliwych w środowisku pracy. Nadal prowadzone będą m.in. kontrole w ramach nadzoru rynku maszyn i urządzeń, a także kontrole wypełniania obowiązków wynikających z unijnych rozporządzeń dotyczących chemikaliów. Działania inspektorów pracy skoncentrują się na takich kwestiach jak czas pracy, wynagrodzenie za pracę i zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umó

Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych

2018-12-18T14:38:51+01:0018 grudnia, 2018|Aktualności|

Od przyszłego roku wejdą w życie przepisy skracające okres przechowywania akt pracowniczych oraz stwarzające możliwości elektronizacji tych dokumentów. Nowe przepisy ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców oraz obniżą koszty z tym związane. Okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji pracowników będzie różny w zależności od terminu zatrudnienia, i tak:

  • pracownicy zatrudnieni po 1.01.2019 r. - okres przechowywania dokumentów wyniesie 10 lat.
  • zatrudnieni w okresie od 1.01.1999 r. do 31.12. 2018 r. - możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat pod warunkiem złożenia w ZUS raportów informacyjnych, w którym znajdą się informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty konkretnego pracownika. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, dokumentację pracowniczą będzie musiał archiwizować przez 50 lat;
  • zat
Przejdź do góry