Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w firmowe koszty!

2018-12-16T17:51:11+01:00Grudzień 16th, 2018|Aktualności|

Po 1 stycznia 2019 r. właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie lub mężowi w kosztach uzyskania przychodu. Dotychczasowe przepisy na to nie pozwalały. Ta zmiana przyniesie korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny i wrzuci w koszty wynagrodzenie małżonka. Resort przedsiębiorczości i technologii przewiduje, że nowe rozwiązanie przyniesie korzyść co najmniej kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.

Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w firmowe koszty!

2018-12-16T17:50:59+01:00Grudzień 16th, 2018|Aktualności|

Po 1 stycznia 2019 r. właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie lub mężowi w kosztach uzyskania przychodu. Dotychczasowe przepisy na to nie pozwalały. Ta zmiana przyniesie korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny i wrzuci w koszty wynagrodzenie małżonka. Resort przedsiębiorczości i technologii przewiduje, że nowe rozwiązanie przyniesie korzyść co najmniej kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.

Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w firmowe koszty!

2018-12-05T18:13:06+01:00Grudzień 5th, 2018|Aktualności|

Po 1 stycznia 2019 r. właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie lub mężowi w kosztach uzyskania przychodu. Dotychczasowe przepisy na to nie pozwalały. Ta zmiana przyniesie korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny i wrzuci w koszty wynagrodzenie małżonka. Resort przedsiębiorczości i technologii przewiduje, że nowe rozwiązanie przyniesie korzyść co najmniej kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł

2018-12-05T17:48:52+01:00Grudzień 5th, 2018|Aktualności|

Jedna z ustaw wchodząca w skład z podpisanego pod koniec listopada br. przez Prezydenta pakietu MSP przewiduje możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Od przyszłego roku dopiero nadwyżka od kwoty 5 mln zł będzie rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku. Jak podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, zakładając przychód na poziomie 7,6 mln zł, stratę do rozliczenia w maksymalnej rocznej wysokości 5 mln zł oraz 19-proc. stawkę podatku, w roku rozliczenia straty podatnik może zapłacić aż 900 tys. zł podatku mniej niż przed zmianą przepisów. Dodatkowo, przy jednorazowym rozliczeniu straty, ograniczone zostają niezbędne formalności: stratę rozliczymy raz, a nie w rozbiciu na kilka lat, więc niezbędne dokumenty trzeba będzie złożyć tylko raz). Wszystko więc wskazuje na to, że zmiana, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. po

Wynagrodzenie do ręki – w 2019 r. tylko na wniosek pracownika

2018-12-05T16:29:26+01:00Grudzień 5th, 2018|Aktualności|

Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady dotyczące sposobu wypłaty wynagrodzenia. Podstawową formą będzie przelew na konto bankowe. Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce, musi złożyć wniosek. Jeśli w Państwa firmie są pracownicy, którzy obecnie otrzymują wynagrodzenie w gotówce, to do 22 stycznia 2019 r. należy poinformować ich o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę. Jeśli jednak pracownik nadal będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce, powinien złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie. Po wejściu w życie nowych przepisów, trzeba poinformować każdego pracownika, któremu pensja jest wypłacana w gotówce, o obowiązku:

  • podania numeru rachunku, na który chce mieć wpłacane wynagrodzenie albo
  • złożenia wniosku o dalszej wypłacie wynagrodzenia do rąk własnych.
W sytuacji gdy prac

Koniec z okresowymi szkoleniami BHP w branżach niskiego ryzyka

2018-12-05T15:50:37+01:00Grudzień 5th, 2018|Aktualności|

Likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP pracowników administracyjno-biurowych to dobra wiadomość dla firm, które musiały ponosić koszty zakupu usługi i prowadzenia szkolenia. Okresowe szkolenia nie będą już musiały być przeprowadzane dla blisko 6 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS. Obecnie pracodawca ponosi koszt związany z zakupem usługi i przeprowadzeniem szkolenia. Jak informuje resort przedsiębiorczości i technologii, przepisy dyrektywy Rady UE w zakresie szkoleń okresowych BHP nakazują objąć obowiązkiem szkoleń okresowych pracowników tylko wtedy, jeśli jest to konieczne i uzasadnione. W związku z tym nowa ustawa zlikwiduje uciążliwe obowiązki, jakie obecnie nakładane są na pracodawców i

Go to Top