Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady dotyczące sposobu wypłaty wynagrodzenia. Podstawową formą będzie przelew na konto bankowe. Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce, musi złożyć wniosek.

Jeśli w Państwa firmie są pracownicy, którzy obecnie otrzymują wynagrodzenie w gotówce, to do 22 stycznia 2019 r. należy poinformować ich o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę. Jeśli jednak pracownik nadal będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce, powinien złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Po wejściu w życie nowych przepisów, trzeba poinformować każdego pracownika, któremu pensja jest wypłacana w gotówce, o obowiązku:

  • podania numeru rachunku, na który chce mieć wpłacane wynagrodzenie albo
  • złożenia wniosku o dalszej wypłacie wynagrodzenia do rąk własnych.

W sytuacji gdy pracownik nie podał numeru rachunku płatniczego ani nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych nadal będzie mógł otrzymać pensję w gotówce. W takiej sytuacji warto poinformować podwładnego, że można założyć bezpłatnie podstawowy rachunek płatniczy. Od sierpnia 2018 r. banki mają obowiązek zakładania takich bezpłatnych kont umożliwiających otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, w tym np. wynagrodzenia za pracę.