Test na koronawirusa sfinansowany przez pracodawcę bez PIT

2020-08-19T13:31:21+01:0019 sierpnia, 2020|Aktualności|

Resort finansów potwierdza: pracodawca, który pokryje koszt wykonania testu na obecność COVID-19  swojemu pracownikowi nie musi pobierać zaliczki na podatek dochodowy i wpłacać jej do urzędu skarbowego. Takie świadczenie nie jest uważane za przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Z odpowiedzi na pytanie skierowane do Ministerstwa Finansów przez Dziennik Gazeta Prawna wynika, że pracownik, któremu zakład pracy sfinansuje test na obecność koronawirusa, nie uzyskuje przychodu z nieodpłatnych świadczeń i w związku z tym nie powstaje obowiązek pobrania zaliczki na PIT. Zadaniem MF „sfinansowanie przez pracodawcę testów na COVID-19 nie następuje w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy. Wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej: w dowolnej formie

2020-08-19T13:27:37+01:0019 sierpnia, 2020|Aktualności|

Z wydanej pod koniec lipca interpretacji skarbówki wynika, że potwierdzenie otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej może być dokonane w dowolnej formie. Istotne jest tylko posiadanie informacji, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał taki dokument. W przypadku faktur korygujących, zgodnie z którymi podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w fakturze dokumentującej odpłatną dostawę i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, otrzymane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie potwierdzenie wysyłki korekty faktury, tj. "raport wysyłki" jest wystarczającym dowodem, uprawniającym do obniżenia podstawy opodatkowania. W przypadku nieotrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru faktury korygującej od kontrahentów mających z wystawcą podpisane zgody na przesyłanie dokumentów sprzedaż w wersji elektronicznej, do obniżenia podstawy opodatkowania wystarcz

Będą kontrole w zakresie pomocy z tarcz antykryzysowych

2020-08-19T13:27:18+01:0019 sierpnia, 2020|Aktualności|

Firmy, które skorzystały w różnych form wsparcia w związku z pandemią koronawirusa mogą spodziewać się kontroli ze strony urzędów skarbowych, ZUS, czy urzędów pracy. Kontrolerzy sprawdzą, czy wsparcie faktycznie się należało, ponieważ w wielu przypadkach do otrzymania pomocy wystarczało tylko oświadczenie wnioskującego. Teraz weryfikowane będzie spełnienie wymaganych prawem przesłanek do uzyskania wsparcia. Zapowiadane kontrole obejmą także sposób wydatkowania uzyskanych środków. W razie nieprawidłowości przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością złożenia wyjaśnień, a w najgorszym wypadku ze zwrotem otrzymanych środków. Trzeba też pamiętać, że każdy wniosek o pomoc zawierał oświadczenie o prawdziwości podawanych w nim danych i informacji. Za fałszywe oświadczenia grozi odpowiedzialność karna. Organy administracji mają pięć lat na wydanie decyzji o ewentualnie nienależnie pobranym świadczeniu.

SLIM VAT: pakiet uproszczeń dla małego i średniego biznesu

2020-08-19T13:25:34+01:0019 sierpnia, 2020|Aktualności|

Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe – to cztery obszary w których nastąpią zmiany. Projekt ustawy jest już gotowy, a nowe przepisy mają wejść w życie już w styczniu 2021 r. Jak informuje resort finansów, celem zmian ma być skrócenie do minimum czasu, jaki przedsiębiorcy poświęcają na wypełnianie obowiązków podatkowych oraz modernizacja i uproszczenie przepisów dotyczących rozliczeń VAT. SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern, co w praktyce ma oznaczać podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje, a także nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach. Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach:

  • fakturowanie

Rower lub hulajnoga w kosztach firmowych?  Skarbówka mówi: tak!

2020-08-19T13:23:54+01:0019 sierpnia, 2020|Aktualności|

W czasie pandemii w obawie o swoje zdrowie wiele osób z komunikacji miejskiej przesiadło się na rowery i hulajnogi. Z wydanej niedawno interpretacji wynika, że ich zakup przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach podatkowych. Uzasadnieniem zakupu roweru bądź hulajnogi jest zwykle potrzeba dojazdu do pracy, do klienta lub załatwianie spraw urzędowych. Takie środki komunikacji bywają drogie, dlatego jeśli cena przekroczy 10 000 zł trzeba je wpisać do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzować. Z tej samej interpretacji wynika, że fikus nie ma nic przeciwko wrzuceniu do firmowych kosztów zakupu łyżworolek i skuterów.

Przejdź do góry