Uwaga – zmiany w serwisowaniu kas!

2019-04-24T18:24:03+01:0024 kwietnia, 2019|Aktualności|

Od maja br. zmieniają się przepisy dotyczące serwisowania kas fiskalnych. Brak przeglądu raz na dwa lata może skutkować karą w wysokości 300 zł. Do tej pory za brak przeglądów technicznych kas rejestrujących groziła wyłącznie utrata prawa do ulgi na zakup tego urządzenia (przedsiębiorcom, którzy z takiej ulgi skorzystali, w okresie 3 lat). Ostatnia nowelizacja przepisów o VAT przewiduje drugą sankcję, która będzie nakładana na właściciela kasy. Resort finansów będzie otrzymywał od serwisantów raporty rejestrowane w Centralnym Rejestrze Kas. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku prowadzenia książki kasy, w której zapisuje się wyniki przeglądów technicznych. W sytuacji, gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w przepisach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nałoży na niego karę pieniężną w wysoko

Od 23 kwietnia na pocztę bez dowodu

2019-04-24T18:22:04+01:0024 kwietnia, 2019|Aktualności|

Aby odebrać listo polecony w placówce pocztowej zamiast dowodu osobistego wystarczy już bezpłatna aplikacja w smartfonie. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że od 23 kwietnia br. użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli używać jej na poczcie do potwierdzania tożsamości przy odbiorze przesyłek poleconych. Na stronie internetowej resortu czytamy, że klienci Poczty Polskiej mogą już odbierać przesyłki pocztowe, listy i paczki (w tym usługi kurierskie) w obrocie krajowym i zagranicznym. Aplikacja nie jest „zamiennikiem” dowodu osobistego - każdy dorosły obywatel ma obowiązek posiadać dowód osobisty, ale nie musi go mieć przy sobie. Telefon zwykle nosimy, więc dzięki aplikacji zawsze i wszędzie będziemy mieć dostęp do wszystkich danych z naszego dowodu osobistego. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, od zeszłego roku aplikacji możemy używać np. na recepcjach, przy zakładaniu kart lojalnościowych, w hotelach, wypożyczaln

Test przedsiębiorcy: postrach samozatrudnionych

2019-04-24T18:19:03+01:0024 kwietnia, 2019|Aktualności|

W ostatnich tygodniach trwa ożywiona dyskusja nad planowanym przez resort finansów wprowadzeniem tzw. testu przedsiębiorcy. Pomysł budzi duże obawy i kontrowersje - na czym mają polegać zmiany? Projekt zakłada, że testowi będą poddawani przedsiębiorcy, co do których zachodzi podejrzenie, że prowadzą działalność gospodarczą głównie po to, by uniknąć obciążeń związanych z zatrudnieniem i skorzystać z preferencji, jakie daje prowadzenie firmy. Najbardziej jaskrawy przykład to sytuacja, w której przedsiębiorca wystawia raz miesiącu jedną fakturę temu samemu klientowi. Już dzisiaj takie rozwiązanie może być traktowane przez fiskusa jako schemat podatkowy, którego celem jest korzystanie z preferencyjnego opodatkowania liniową stawką PIT przez osoby, które świadczą usługi lub dostarczają towary tylko dla jednego podmiotu. Na razie test przedsiębiorcy jest w fazie projektowania i dyskusji – więc pytań i wątpliwości jest w

Kiedy warto pomyśleć o zmianie formy prawnej firmy?

2019-04-24T14:47:37+01:0024 kwietnia, 2019|Aktualności|

Twoja firma rozwija się i zastanawiasz się, jak zdobyć dodatkowe środki finansowe, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem biznesowym i stać się bardziej wiarygodnym partnerem dla większych kontrahentów? Jednym ze sposobów jest zmiana formy prawnej. Można to zrobić na kilka sposobów m.in.:

  • poprzez przekształcenie (zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych). Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna. Firmy jednoosobowe można przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.
  • poprzez założenie spółki i przeniesienie do niej majątku
  • poprzez zamknięcie działalności i założ

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorcy

2019-04-24T14:44:23+01:0024 kwietnia, 2019|Aktualności|

Przedsiębiorca - podobnie jak inni podatnicy PIT - może korzystać z ulg podatkowych. Jakie odliczenia można zastosować zależy od formy opodatkowania. Największe daje opodatkowanie na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca ma m.in. prawo do odliczania od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, a od podatku można odliczyć składkę zdrowotną. Przysługuje też ulga z tytułu straty. Przepisy podatkowe pozwalają na stosowanie innych ulg (odliczanych od dochodu albo podatku), w tym m.in.:

  • na działalność badawczo-rozwojową
  • na internet
  • darowizny na cele pożytku publicznego
  • darowizny na cele krwiodawstwa
  • darowizny kościelne
  • ulga rehabilitacyjna
  • ulgi dla osób niepełnosprawnych
Przedsiębiorca a ulga na dziecko Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na dziecko obejmuje przedsiębiorców, ale nie wszystkich. Mogą z niej skorzystać

Spółka z o.o. spóła komandytowa – dobra opcja dla rozwijającego się biznesu

2019-04-18T10:44:59+01:0018 kwietnia, 2019|Aktualności|

Większość przedsiębiorców słyszała o spółce z o.o. i pewnie nieco mniej o spółce komandytowej. Mało kto jednak wie, że przepisy polskiego prawa dopuszczają bardzo korzystny model prowadzenia działalności, łączący zalety obu tych spółek. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to szczególny rodzaj spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. Rolą komplementariusza jest reprezentowanie i zarządzanie spółką komandytową. Najważniejszym plusem tej formy prawnej jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników i osób działających w imieniu spółki (taka jak w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością). Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne, podatkowe, ZUS itp. w przypadku komandytariusza ogranicza się tylko do wysokości sumy komandytowej. Komplementariusze odpowiadają co prawda za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem osobistym, ale gdy funkc

Przejdź do góry