Ustawa o sukcesji z podpisem Prezydenta

2018-08-21T19:29:06+01:0021 sierpnia, 2018|Aktualności|

Prezydent podpisał długo oczekiwaną przez właścicieli jednoosobowych firm ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku. Jak informuje kancelaria głowy państwa, dzięki nowym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. W mocy zostaną utrzymane umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Ustawa zawiera również rozwiązania zapewniające ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą  kontynuowały jego prowadzenie. Do tej pory śmierć właściciela jednoosobowej firmy  oznaczała duże trudności. Można było przejąć majątek zmarłego, ale bez możliwości korzystania z niezbędnych dla funkcjonowania działalności gospodarczej elementów, takich jak umowy o pr

Najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej

2018-08-21T19:18:03+01:0021 sierpnia, 2018|Aktualności|

Od połowy sierpnia br. obowiązują nowe przepisy w zakresie blokady rachunku oraz mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Najważniejsze nowości w znowelizowanej Ordynacji to:

  • zniesienie możliwości zaskarżenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres 72 godzin oraz doprecyzowanie przepisów określających datę upadku blokady;
  • zmiana środka zaskarżenia blokady na okres do 3 miesięcy;
  • zmiana w zakresie biegu terminów, tj. terminu do rozpatrzenia zażalenia przez Szefa KAS oraz terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
  • stworzenie podstaw prawnych do przekazywania informacji o żądaniu lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez bank lub SKOK;
  • rozszerzenie definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego;
  • wprowadzenie definicji legalnej pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego;
  • rozszerzenie zakresu da

Uwaga! Przelew w podzielonej płatności nie jest możliwy na rachunek ROR

2018-08-21T16:33:05+01:0021 sierpnia, 2018|Aktualności|

Ministerstwo Finansów przypomina, że zapłata w mechanizmie podzielonej płatności (MPP/split payment) jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko do takich rachunków bank/SKOK prowadzi rachunek VAT, czyli rachunek przeznaczony dla rozliczeń w mechanizmie podzielonej płatności. W związku z tym, jeżeli nabywca towaru lub usługi dokonuje przelewu w podzielonej płatności na rachunek wskazany przez kontrahenta i ten rachunek jest rachunkiem typu ROR, wówczas taki przelew zostanie odrzucony, a płatność nie zostanie zrealizowana.

Prezes UODO ostrzega przed fałszywymi kontrolerami!

2018-08-21T14:51:38+01:0021 sierpnia, 2018|Aktualności|

Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów, Urząd Ochrony Danych Osobowych zaleca zachowanie ostrożności i zwraca uwagę, że co do zasady pisemnie uprzedza o swoich kontrolach. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotarły sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontrolerów UODO. Osoby takie okazują fałszywe dokumenty -  legitymację i upoważnienie do kontroli w zakresie wywiązywania się z nowych obowiązków nałożonych przez RODO. Prezes UODO informuje, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli podmiotach. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i baczniejsze weryfikowanie tożsamości zgłaszających się osób. Urząd przypomina, że legitymacja, którą posługują się kontrolerzy jest zabezpieczona m.in. hologramem. W przypadk

Od stycznia 2019 r. leasing samochodów może być nieopłacalny

2018-08-21T14:41:47+01:0021 sierpnia, 2018|Aktualności|

Resort finansów chce, aby od przyszłego roku raty leasingowe były kosztem uzyskania przychodu tylko do łącznej wysokości 150 tys. zł. Ograniczenie ma też dotyczyć zaliczania w koszty wydatków na samochody używane dla celów mieszanych (firmowych i prywatnych). W obecnym stanie prawnym opłaty leasingowe z tytułu używania samochodu osobowego stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Dodatkowo w przypadku wykorzystywania samochodu osobowego w ramach umowy leasingu nie stosuje się wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów używania takiego samochodu, dla potrzeb działalności gospodarczej, w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu (podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu). Resort finansów chce ujednolicić zasady podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywa

Przejdź do góry