Karty paliwowe mogą stracić na atrakcyjności

2019-05-29T14:26:41+01:0029 maja, 2019|Aktualności|

Wyrok TSUE w sprawie kart paliwowych może być niekorzystny dla niektórych klientów oraz firm oferujących karty, które nie są koncernami paliwowymi (np. towarzystwa leasingowe). Trybunał odmówił prawa odliczania VAT od transakcji z użyciem kart stwierdzając, że wystawca kart świadczy usługę kredytową zwolnioną z VAT. W podobnym tonie orzekł kilka lat wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny, następnie złagodził stanowisko, by ostatecznie zwrócić się o interpretację do TS UE. Eksperci zgodnie uważają, że orzeczenie zmusi strony tego typu transakcji do weryfikacji i zmiany dotychczasowych rozliczeń. Wszystko zależy od przyjętego modelu rozliczania kart. Niewykluczone jednak, że podatnikami korzystającymi z kart paliwowych zainteresują się organy skarbowe, mogąc zakwestionować odliczenia VAT z faktur za  paliwo.

Nowy wykaz podatników VAT – przelewy tylko na zgłoszone rachunki!

2019-05-29T14:18:47+01:0029 maja, 2019|Aktualności|

Podpisana przez Prezydenta nowela VAT wprowadza kolejne zmiany służące uszczelnieniu tego podatku oraz zminimalizowaniu ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. Do podatkowych kosztów będzie można zaliczyć tylko przelewy dokonane na konto podane w wykazie. W ustawie o VAT wprowadzono zmiany polegające na zastąpieniu dotychczasowych dwóch wykazów podatników jednym, który zostanie rozszerzony o informacje dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT, w tym również tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. W wykazie zostaną zamieszczone dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz ten będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy. W ustawie o PIT zapisano, że do kosztów uzyskania przych

Nowy Rzecznik będzie bronił praw podatników

2019-05-29T14:18:10+01:0029 maja, 2019|Aktualności|

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika autorstwa ministra finansów. Ma on gwarantować podatnikom ochronę ich praw oraz przyczyniać się do zmiany oraz kształtowania nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej. Jak czytamy na stronie internetowej Rady Ministrów, w projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która stanowi przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym dla każdego. Rzecznik, jako wysokiej klasy specjalista w zakresie prawa podatkowego, będzie stał na straży praw podatników, w szczególności poszanowania zasady zaufania do władzy publicznej, bezstronności, równego oraz sprawiedliwego traktowania, respektowania słusznych interesów podatników oraz racjonalności działania organów podatkowych wobec nich. Rzecznik będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Podatnika oraz nie więcej niż 16 zastępców i nie więcej niż 32 przedstawicieli terenowych.

Obowiązkowy split payment zamiast odwrotnego obciążenia

2019-05-29T14:16:20+01:0029 maja, 2019|Aktualności|

Zgodnie z projektem zmian w VAT przygotowanym przez resort finansów, odwrotne obciążenie i solidarna odpowiedzialność podatkowa nabywcy mają być zastąpione obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Zmiany miałby wejść 1 września br. Polska ma już zielone światło od Unii Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w VAT. Z uzasadnienia projektu wynika, że ma ona być stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia i  dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Obejmie też transakcje, których przedmiotem są:

  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych;
  • węgiel i produkty węglowe;
  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria;
  • urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.
Mechanizm podzielonej płatności będzi

Uwaga – ważne dla przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych!

2019-05-16T09:50:37+01:0015 maja, 2019|Aktualności|

Od 1 maja br. każdy pracodawca – podatnik VAT, który zatrudnia osoby obsługujące kasę fiskalną musi zapoznać je z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji i do końca maja br. uzyskać oświadczenia w tym zakresie. Nowe rozporządzanie Ministra Finansów stanowi,  że pracodawca (podatnik VAT), jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o:

  • zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego;
  • skutki ich nieprzestrzegania.
Nowy pracownik, przed rozpoczęciem korzystania z kasy fiskalnej, ma złożyć pracodawcy  oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Pracownicy, którzy już pozostają zatrudnieni, powinni takie oświadczenie złożyć najdalej do 31 maja br. No
Przejdź do góry