Kasy fiskalne on-line – najważniejsze zmiany od 1 maja br.

2019-05-15T15:52:05+01:0015 maja, 2019|Aktualności|

Wejście w życie z dniem 1 maja br. przepisów o kasach on-line nie oznacza, że z tą datą należy  wymienić dotychczas używane kasy rejestrujące. Wyjątkiem są niektóre branże, ale i w tym przypadku e-kasy będą wdrażane obowiązkowo dopiero od 1 stycznia 2020 r. Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą, ale nie muszą stosować kas fiskalne on-line, czyli urządzeń które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas on-line pozwoli na monitorowanie bieżącej sprzedaży podatnika, będzie sprzyjać uczciwej konkurencji i pozwoli przeciwdziałać zjawisku szarej strefy. Ma to być kolejny krok w uszczelnieniu podatku od towarów i usług na ostatnim etapie obrotu tj. sprzedaży detalicznej. Zakup kas on-line będzie w części refundowany. Kwota refundacji wynosi obecnie 700 zł. Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym

Korzystne orzeczenie TS UE dla branży budowlanej

2019-05-15T15:47:52+01:0015 maja, 2019|Aktualności|

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w przypadku odpowiednich zapisów umowy o usługi budowlane, obowiązek podatkowy powstaje w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a nie w chwili zgłoszenia prac do odbioru, jak od 2014 r. chce resort finansów. Problem momentu powstania obowiązku podatkowego przy inwestycjach budowlanych trwa od 2014 r., kiedy to nastąpiła zmiana przepisów. Niekorzystne dla podatników stanowisko Minister Finansów potwierdził interpretacją ogólną z 2016 r. Teraz, dzięki orzeczeniu TS UE, jest szansa na zmianę podejścia na to, jakiego od lat oczekuje branża budowlana. Teraz przepisy ustawy o VAT nie precyzują, co oznacza sformułowanie „wykonanie usługi budowlanej/budowlano-montażowej”, a od tego momentu liczy się 30-dniowy termin na wystawienie faktury VAT. Tę wątpliwość resort finansów wyjaśnił wydając niekorzystne dla przedsiębiorców stanowisko, że wystarczy przedstawienie prac do odbioru.

Przejdź do góry