Podatek od testu na koronawirusa

2020-05-27T13:54:02+01:0027 maja, 2020|Aktualności|

Wydana niedawno interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej każe ponosić pracownikom część kosztów testu na Covid-19, którego wykonanie zleca i finansuje pracodawca. W opinii skarbówki pracodawca powinien pobrać od pracownika zaliczkę na podatek dochodowy, ponieważ badanie jest nieodpłatnym przychodem ze stosunku pracy, a to oznacza, że podlega opodatkowaniu. Jeśli firma zdecyduje się na przeprowadzenie wśród swoich pracowników tekstów na koronawirusa, ich wynagrodzenie powinno być pomniejszone o zaliczkę na PIT obliczoną od wartości testu. Eksperci od podatków nie zgadzają się z tym stanowiskiem. Przepisy ustaw o podatku dochodowym stanowią, że jednym z warunków obciążenia pracownika podatkiem jest spełnienie świadczenia w interesie pracownika. Tymczasem przeprowadzanie testów jest po pierwsze, zalecane przez WHO w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, a po drugie, interes w zbadaniu podwładnych ma raczej pracodawca,

Będą dopłaty do odsetek kredytów bankowych

2020-05-27T13:50:01+01:0027 maja, 2020|Aktualności|

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. To kolejne rozwiązanie w ramach Tarczy Antykryzysowej, które ma pomóc firmom w zachowaniu miejsc pracy poprzez dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.

Dofinansowanie do pensji pracowników z FGŚP

2020-05-27T13:35:17+01:0027 maja, 2020|Aktualności|

Mikro, małe i średnie firmy, które w wyniku pandemii wirusa COVID-19 odnotowały spadek obrotów, mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dopłaty do wynagrodzeń obniżonych o nie więcej niż 50% Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Dopła

Koronawirus: czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

2020-05-27T13:09:40+01:0027 maja, 2020|Aktualności|

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wygląda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca może wysłać pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy? Odpowiedzi na te pytania udzielił resort rodziny, pracy i polityki społecznej.  Przyznanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę w drodze jednostronnej decyzji, czyli bez zgody pracownika, jest dopuszczalne jedynie w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika urlopu zaległego oraz w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika przysługującego mu  urlopu w okresie wypowiedzenia. Oznacza to, że pracodawca może „wysłać” pracownika na zaległy urlop, czyli niewykorzystany w roku 2019, szczególnie w okresie epidemii, tzn. w czasie, gdy jego zakład pracy został zamknięty zgodnie z odrębnymi przepisami lub nastąpiły inne uzasadniające okolic

Odmrażanie gospodarki – wytyczne dla poszczególnych branż

2020-05-13T13:58:48+01:0013 maja, 2020|Aktualności|

Od końca kwietnia br. trwa powolne przywracanie do normalności krajowej gospodarki. Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami branż, przygotowało wytyczne, które określają, w jaki sposób można bezpiecznie oferować usługi i z nich korzystać w okresie epidemii koronawirusa w Polsce. Od 4 maja są otwarte centra handlowe, sklepy budowlane i meblarskie. Można już korzystać z usług hotelarskich, wybrać się do muzeum i wypożyczyć książkę w bibliotece. Od 18 maja zaczną działać salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także restauracje i bary (z zachowaniem rygoru sanitarnego)ym). W powrocie do tzw. nowej normalności mają pomóc wytyczne, które zostały przygotowane dla odmrażanych  sektorów polskiej gospodarki. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.gov.pl/rozwój/wytyczne-dla-branz. Resort rozwoju – niezależ

Przejdź do góry