Fundacje rodzinne coraz bliżej

2021-03-24T20:08:24+01:0024 marca, 2021|Aktualności|

Instytucja fundacji ma ochronić firmę przed wstrząsem związanym ze zmianą właściciela i ułatwić powierzenie jej zarządzania spadkobiercom, zgodnie z wolą fundatora. Do konsultacji zewnętrznych trafił właśnie przygotowany przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Celem projektu jest rozwiązanie problemu sukcesji firm rodzinnych. Reguły opodatkowania fundacji rodzinnych ukształtowane będą następująco:

 • Majątek wniesiony do fundacji przez fundatora, przeznaczony na realizację celów tej fundacji, nie będzie przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
 • Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie się wiązało z obciążeniami podatkowymi.
 • Działalność operacyjna fundacji rodzinnej będzie opodatkowana na zasadach ogólnych.
 • Dochody fundatora oraz beneficjenta z tzw. g

VAT: Korzystny wyrok TSUE i zapowiedź zmian ze strony MF

2021-03-24T20:06:27+01:0024 marca, 2021|Aktualności|

Wydany przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyrok dotyczący VAT we wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wymusił na resorcie finansów zmian przepisów, które mają być korzystniejsze dla podatników. Trybunał unijny uznał, że polskie przepisy o VAT dotyczące odliczenia podatku związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym są niezgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Wyrok dotyczył terminu odliczenia podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Orzeczenie uznaje się za przełomowe i korzystne dla podatników, ponieważ w praktyce oznacza, że będą oni mogli wystąpić o zwrot nadpłaconego VAT. Wyrok przyczyni się do uporządkowania regulacji dotyczących raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale stwarza wątpliwości co do tego, czy do momentu zmiany polskich przepisów należy dokonywać rozliczeń w oparciu o orzeczenie TSUE, czy zgodnie z zakwestionowana przez Trybunał ustawą o VAT.

Ochrona przed zwolnieniem pracownika w wieku przedemerytalnym

2021-03-24T20:05:18+01:0024 marca, 2021|Aktualności|

Pracodawca, przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę, powinien sprawdzić, czy nie podlega on ochronie przed zwolnieniem. Tak jest m.in. w przypadku pracowników tuż przed emeryturą. Pracownicy, którzy są bliscy osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli:

 • kobieta pracownica – gdy skończyła 56 lat
 • mężczyzna pracownik – gdy skończył 61 lat
- podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym dotyczy wyłącznie wypowiedzenia, co oznacza, że pracodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o pracę takiego pracownika bez wypowiedzenia, czyli z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne) i bez winy pracownika. Rozróżnia się dwa rodzaje wieku emerytalnego:
 • normalny, czyli powszechny wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobie

BHP w firmie: jak zgłosić wypadek przy pracy?

2021-03-24T20:03:20+01:0024 marca, 2021|Aktualności|

Obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomić okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora o wypadku przy pracy. Wyjaśniamy krok po kroku, jak należy to zrobić. Jakie wypadki należy zgłaszać? Pracodawca musi poinformować o:

 • śmiertelnym wypadku przy pracy
 • ciężkim wypadku przy pracy
 • zbiorowym wypadku przy pracy
 • każdym innym wypadku, który ma związek z pracą i wywołał wymieniony skutek (śmiertelny, ciężki, zbiorowy), jeżeli może zostać uznany za wypadek przy pracy.
Śmiertelny wypadek przy pracy to taki, który powoduje śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wystąpienia wypadku. Ciężki wypadek przy pracy to taki, który spowodował ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:
 • utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała,
 • rozs

Chcesz lepiej zarządzać firmą? Zgłoś się do Akademii Menadżera!

2021-03-24T21:10:23+01:0024 marca, 2021|Aktualności|

Zarządzanie w warunkach pandemii to trudny sprawdzian dla menadżerów, szczególnie małych i średnich firm. Z myślą o nich działa Akademia Menadżera MŚP 2 oferująca usługi szkoleniowe i doradcze. Na każdą osobę zakwalifikowaną do programu firmy mogą uzyskać do 7,5 tys. zł dofinansowania z funduszy UE. Oferta skierowana jest głównie do właścicieli przedsiębiorstw, pracowników zatrudnionych na stanowiskach menadżerskich oraz tych, wobec których szefowie mają plany awansu na stanowiska kierownicze. W ramach programu dofinansowane mogą być wszystkie szkolenia i usługi doradcze, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych i mieszczą w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich. Jak wziąć udział? Osoby zainteresowane udziałem w Akademii Menadżera MŚP 2 powinny wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie PARP <a href="https://power.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formul

Tarcza 8.0 – wsparcie dla wybranych branż

2021-03-10T13:34:40+01:0010 marca, 2021|Aktualności|

Od 28 lutego br. przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń,  dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Można je otrzymać na łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, które przypadają od miesiąca złożenia wniosku. Jest przekazywane w miesięcznych transzach. Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być składane do 31 marca 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą 

Przejdź do góry