To już pewne: zerowy PIT dla pracowników do 26 roku życia

2019-06-26T17:27:17+01:0026 czerwca, 2019|Aktualności|

Już 1 sierpnia tego roku zacznie obowiązywać ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia. Dochody z pracy i z umów zlecenia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty. Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia. Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli podatnik zarabia więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej. Z preferencji nie skorzystają osoby prowadzące działalności gospodarczej, tylko te które osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) ora

Poczęstunek na szkoleniach firmowych w podatkowych kosztach

2019-06-26T17:23:06+01:0026 czerwca, 2019|Aktualności|

Zakup poczęstunku podczas wewnętrznych spotkań o charakterze szkoleniowo-organizacyjnym stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym w zakresie, w jakim dotyczy to pracowników, osób z którymi są zawarte umowy zlecenia oraz podwykonawców. Jak czytamy w wydanej w tym roku interpretacji Dyrektora KAS, zakup poczęstunku, takiego jak pizza, fast food, ciasta, czy kanapki nie stanowi wydatku na reprezentację firmy. Jeśli spotkania związane są z działalnością firmy, generowanymi przychodami oraz przywiązaniem pracowników do firmy taki wydatek może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT. Ważny związek przyczynowo-skutkowy Dyrektor KAS wskazał, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. K

Czy od napiwków dla kelnerów spółka zapłaci PIT?

2019-06-26T17:21:14+01:0026 czerwca, 2019|Aktualności|

Czy przekazywanie środków pieniężnych w postaci otrzymanych od Klientów dobrowolnych napiwków kelnerom powoduje po stronie zatrudniającej ich spółki powstanie obowiązków w świetle ustawy o PIT? Z obowiązujących przepisów wynika, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

  • wynagrodzenia zasadnicze,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatki,
  • nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i
  • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatny

Prosta Spółka Akcyjna – Sejm przyjął nowe przepisy

2019-06-26T17:19:48+01:0026 czerwca, 2019|Aktualności|

Jak informuje resort przedsiębiorczości i technologii, nowelizacja KSH, która zakłada nowy rodzaj spółki, ma sprawić, że polscy innowacyjni przedsiębiorcy będą mogli łatwiej niż obecnie założyć spółkę i pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju swojej działalności. Prosta Spółka Akcyjna (PSA), to rozwiązanie przygotowane przede wszystkim z myślą o startupach i ma zatrzymać w Polsce młode innowacyjne przedsięwzięcia, a także przyciągnąć te zagraniczne. Prosta spółka akcyjna ma łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej. Główne cechy PSA to:

  • brak barier wejścia (1 zł kapitału na start),
  • szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”),
  • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowani

Łatwiejszy zakup ziemi przez nie-rolników

2019-06-26T17:19:27+01:0026 czerwca, 2019|Aktualności|

26 czerwca br. weszły w życie przepisy, które umożliwiają zakup nawet 1 hektara ziemi przez osoby, które nie posiadają statusu rolnika. Do tej pory nie-rolnicy mogli nabyć maksymalnie 30 arów ziemi rolnej. Liberalizacja obrotu ziemią dotyczy zarówno gruntów na wsi, jak i w miastach. W przypadku kupna gruntu na wsi nie będzie można  sprzedać ani oddać ziemi w posiadanie innej osobie przez pięć lat od daty zakupu. To ograniczenie nie dotyczy gruntów leżących w granicach miast.

Sprzedaż wysyłkowa do osób prywatnych nie wymaga kasy fiskalnej

2019-06-12T12:46:48+01:0012 czerwca, 2019|Aktualności|

Firma, która  prowadzi sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową (posiada sklep internetowy) ma obowiązek ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej prowadzonego jedynie systemem stacjonarnym. Z wydanej niedawno interpretacji indywidualnej przedstawiono następujący stan faktyczny: podatnik  prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz podmiotów prowadzących firmy. Dla wszystkich transakcji wystawiane są faktury VAT. Towary ze sklepu internetowego są wysyłane do klientów pocztą bądź kurierem. Firma całość zapłaty za sprzedaż prowadzoną systemem wysyłkowym otrzymuje za pośrednictwem poczty lub banku. Zdaniem skarbówki w stosunku do sprzedaży prowadzonej systemem wysyłkowym podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rz

Przejdź do góry