26 czerwca br. weszły w życie przepisy, które umożliwiają zakup nawet 1 hektara ziemi przez osoby, które nie posiadają statusu rolnika. Do tej pory nie-rolnicy mogli nabyć maksymalnie 30 arów ziemi rolnej.

Liberalizacja obrotu ziemią dotyczy zarówno gruntów na wsi, jak i w miastach. W przypadku kupna gruntu na wsi nie będzie można  sprzedać ani oddać ziemi w posiadanie innej osobie przez pięć lat od daty zakupu. To ograniczenie nie dotyczy gruntów leżących w granicach miast.