Przedsiębiorca nie będzie potrzebował pieczątki żeby załatwić sprawę w urzędzie

2018-07-25T15:29:06+01:0025 lipca, 2018|Aktualności|

Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii zapowiada, że do lipca 2019 r. zostaną zniesione wymagania stosowania pieczątki przez obywateli i przedsiębiorców, przewidziane w blisko 170 aktach prawnych. Załatwiając sprawę w urzędzie przedsiębiorca będzie miał wybór, czy chce użyć pieczątki, czy w inny, np. elektroniczny  sposób zamieścić swoje dane. MPiT zwraca uwagę, że pieczątka firmowa, pieczątka płatnika, pieczątka pracodawcy, pieczątka imienna, pieczątka  wnioskodawcy, pieczątka nagłówkowa – to tylko przykłady wielu rodzajów stempli, których stosowanie wymuszają na przedsiębiorcach obowiązujące przepisy. Zawierają go głównie wzory wniosków, oświadczeń, sprawozdań, protokołów i informacji. Brak właściwej pieczątki na dokumencie składanym przez przedsiębiorcę może przyczyniać się do przedłużania rozpatrywania spraw lub – w skrajnych przypadkach – odmowy przyjęcia wniosku, załatwienia sprawy cz

Handel wirtualną walutą bez podatku od czynności cywilnoprawnych

2018-07-25T15:23:15+01:0025 lipca, 2018|Aktualności|

13 lipca br. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Zwolnienie obejmie umowy zawarte po tej dacie, ale nie później niże 30 czerwca 2019 r. Wydane przez resort finansów rozporządzenie rozwiało wątpliwości dotyczące opodatkowania handlu e-walutami. Wynikały one przede wszystkim z niekorzystnego dla podatników orzecznictwa sądowego, z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie. Tymczasem często zdarzało się, że podatek od czynności cywilnoprawnych był wyższy od wartości zakupionych bitcoinów. Eksperci od rynku kryptowalut pochwalają to rozwiązanie, ale jednocześnie uważają je za niewystarczające i postulują wprowadzenie systemowych regulacji. Minusem nowych przepisów jest fakt, że nie obejmą one umów zawartych przed 13 lipca br.,  a ponadto zaniechanie poboru PCC ma charakter tymczasowy.

MF poprawiło przepisy ustaw o PIT, CIT i ryczałcie

2018-07-25T15:17:54+01:0025 lipca, 2018|Aktualności|

Zmiany w znacznej części modyfikują niekorzystne regulacje, które obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Teraz spadkobiercy będą mogli amortyzować firmowy majątek, a pominięci we wcześniejszych przepisach twórcy skorzystają z preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów. Ustawa nowelizująca przepisy o PIT, CIT i ryczałcie wprowadza zmiany w zakresie przepisów:

  • określających zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych;
  • określających uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Na nowelizacji skorzystają: autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych, niektórzy tłumacze (pod warunkiem, że tłumaczą utwór podlegający prawom autorskim), inżynierowie budowlani, pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni;
  • normujących zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środk

Uzyskaj zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez biznes.gov.pl

2018-07-25T15:07:43+01:0025 lipca, 2018|Aktualności|

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów uruchomiło internetową usługę umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Zaświadczenie z urzędu skarbowego można uzyskać drogą elektroniczną - bez konieczności wizyty w urzędzie i odbierania dokumentu w wersji papierowej. Dzięki nowej usłudze przedsiębiorca może złożyć wniosek na tzw. piśmie ogólnym, korzystając z serwisu biznes.gov.pl. Wniosek zostanie przesłany na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP. Urząd skarbowy wyda zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Opis usługi dotyczącej zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzających stan zaległości znajduje si

Korzystne zmiany podatkowe dotyczące darowizny lub dziedziczenia majątku firmowego

2018-07-25T15:01:07+01:0025 lipca, 2018|Aktualności|

Dzięki nowelizacji spadkobierca należący do najbliższej rodziny nie będzie obciążony podatkiem dochodowym, ani podatkiem od spadków i darowizn oraz będzie mógł wykazać odpisy amortyzacyjne jako koszt. Natomiast obdarowany – poza zwolnieniem od ww. podatków będzie mógł kontynuować amortyzację otrzymanych elementów majątku firmowego. Ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. zostały zmienione zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych – w drodze spadku lub darowizny – środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone rozwiązania dotyczą podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej oraz innych źródeł, np. z najmu. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku nastąpił powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypa

Przejdź do góry