PIT zero dla młodych – wzór oświadczenia pracownika i ubezpieczenie zdrowotne

2019-08-21T13:41:32+01:0021 sierpnia, 2019|Aktualności|

Pracownicy i zleceniobiorcy do 26 roku życia mogą złożyć płatnikowi oświadczenie, aby nie pobierał on zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem. Zerowy PIT nie zwalnia z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ministerstwo Finansów opublikowało przykładową treść oświadczenia dla osób do 26. roku życia, które będą korzystać ze zwolnienia w podatku PIT - LINK Płatnik, który otrzyma oświadczenie od pracownika bądź zleceniobiorcy, nie będzie pobierać zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie (nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym przychody z pracy uzyskane od tego płatnika w 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot po

Pakiet Przyjazne Prawo z podpisem Prezydenta

2019-08-21T13:36:54+01:0021 sierpnia, 2019|Aktualności|

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG i szereg ułatwień dla rzemieślników – to niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), które już niedługo wejdą w życie. Prezydent podpisał nowelizację tzw. ustawy regulacyjnej. To kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu, pakiet eliminuje również przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności naszego prawa. Jego celem jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm. Wspólnym celem tych przedsięwzięć jest ułatwianie, szczególnie mniejszym firmom, prowadzenia biznesu.

  • wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie - ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Dziś obowiązuje restrykcyjny termin płatności podatku VAT od importu (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej). Dzięki zmianom mo

Biała lista podatników już od 1 września br.

2019-08-21T13:34:22+01:0021 sierpnia, 2019|Aktualności|

Już za kilka dni będzie dostępne  nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów. Tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach tego podatku ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Ważne, aby sprawdzić aktualność firmowego rachunku bankowego. Dzięki białej liście podatników VAT przedsiębiorca sprawdzi, czy jego kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, a jeśli odmówiono mu rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, pozna podstawę prawną tych decyzji. W rejestrze będzie można potwierdzić numer rachunku bankowego do rozliczeń z kontrahentem. Biała lista będzie prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i zostanie udostępniona 1 września 2019 r., na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpi dotychczas funkcjonujące listy podatników: zarej

Prawie wszystkie foliówki z opłatą recyklingową

2019-08-21T13:31:18+01:0021 sierpnia, 2019|Aktualności|

Od 1 września br. prawie wszystkie torebki foliowe będą obciążone opłatą recyklingową. To efekt znowelizowanej ustawy śmieciowej. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy wprowadzające obowiązek pobierania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe opłaty recyklingowej od oferowanych przez nich lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłatą zostały objęte torby o grubości do 50 mikrometrów, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli toreb o grubości do 15 mikrometrów służących do bezpośredniego pakowania żywności oferowanej najczęściej luzem (tzw. zrywek). Teraz opłata w wysokości 20 gr obejmie pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej. Darmowe pozostaną tzw. zrywki. Wpływy z opłaty recyklingowej mają być przeznaczane na cele związane stanu środowiska.

Nowelizacja ustawy o odpadach – do końca roku trzeba wpisać się do rejestru!

2019-08-21T13:30:03+01:0021 sierpnia, 2019|Aktualności|

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Sprawozdawczość i ewidencja będzie możliwa tylko za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Forma pisemna składania wniosków dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym, którzy nie ustanowili oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) nie będzie już tylko rejestrem, ale także platformą do prowadzenia sprawozdawczości i ewidencji w wersji elektronicznej. W związku z tym od 1 września do 31 grudnia 2019 r. do bazy powinni się wpisywać przedsiębiorcy (hurtownicy

Przejdź do góry