Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Sprawozdawczość i ewidencja będzie możliwa tylko za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Forma pisemna składania wniosków dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym, którzy nie ustanowili oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) nie będzie już tylko rejestrem, ale także platformą do prowadzenia sprawozdawczości i ewidencji w wersji elektronicznej.
W związku z tym od 1 września do 31 grudnia 2019 r. do bazy powinni się wpisywać przedsiębiorcy (hurtownicy i detaliści) oferujący foliówki objęte opłatą recyklingową. Poza nimi w rejestrze musza znaleźć się firmy zajmujące się wprowadzaniem na rynek opon, olejów smarowych, baterii i elektroniki.