Czynny żal – sposób na uniknięcie kary za podatkowe przewinienia

2019-02-27T13:26:49+01:0027 lutego, 2019|Aktualności|

Naruszenie przepisów podatkowych nie musi skutkować karą. Składając tzw. czynny żal można jej uniknąć. Czynny żal to zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Można je złożyć pisemne lub ustnie, do protokołu. Przepisy wymagają też ujawnienia okoliczności czynu i osoby odpowiedzialne oraz uiszczenia w całości wymagalnej należność uszczuploną popełnionym czynem, w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie będzie bezskuteczne jeśli zostało złożone:

  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyb

ZUS rozsyła do przedsiębiorców rozliczenia składkowe za 2018 r.

2019-02-27T13:24:26+01:0027 lutego, 2019|Aktualności|

ZUS rozpoczął właśnie wysyłkę pism, w których informuje, jak wyglądały rozliczenia firm z Zakładem w ubiegłym roku i jakie jest saldo na ich koncie na koniec 2018 r. W ciągu najbliższych dwóch tygodni każdy z ponad 2,5 mln płatników składek otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych list z podsumowaniem wpłat na swój indywidualny rachunek składkowy w 2018 r. Z korespondencji z ZUS każdy przedsiębiorca będzie mógł się dowiedzieć w jakiej wysokości wpłacił w ubiegłym roku składki na swój indywidualny rachunek, jakie należności zostały z nich pokryte. Na koniec dowie się rzeczy najważniejszej, czy jego konto jest rozliczone na tzw. „zero”, czy też występuje nadpłata lub niedopłata. Ważne jest aby każdy płatnik składek, który otrzyma korespondencję z ZUS dokładnie ją przeczytał. W liście może się pojawić choćby informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie.

Przekształcanie użytkowania wieczystego we własność – najnowsze zmiany

2019-02-27T13:22:50+01:0027 lutego, 2019|Aktualności|

W tym miesiącu weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowe przepisy likwidują dotychczasowe zróżnicowanie stawki stosowanej do nieruchomości mieszkalnej i garażu lub też stanowiska postojowego związanego z funkcją mieszkania. Wprowadzono stawkę procentową opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe – które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – na poziomie 1%. ceny nieruchomości gruntowej (dotychczas było to 3%).  Druga nowość to zrównanie stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, w sytuacji gdy bonifikata udzielana za przekształcenie gruntu stanowiącego własność samorządu jest wyższa n

Uwaga! Po 30 kwietnia z CEIDG znikną zdublowane wpisy

2019-02-27T13:20:41+01:0027 lutego, 2019|Aktualności|

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii apeluje do przedsiębiorców, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w CEIDG by uporządkowali dane. Od maja br. wykreślenia będą dokonywane z urzędu. Jak podkreśla MPiT wiele wpisów jednego przedsiębiorcy to nieprawidłowość, która negatywnie wpływa na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć problem z ustaleniem, który wpis jest prawidłowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, MPiT zachęca przedsiębiorców do uporządkowania wpisów. Mogą tego dokonać, składając wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju:

  • jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpis

Uwaga! Po 30 kwietnia z CEIDG znikną zdublowane wpisy

2019-02-27T13:20:37+01:0027 lutego, 2019|Aktualności|

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii apeluje do przedsiębiorców, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w CEIDG by uporządkowali dane. Od maja br. wykreślenia będą dokonywane z urzędu. Jak podkreśla MPiT wiele wpisów jednego przedsiębiorcy to nieprawidłowość, która negatywnie wpływa na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć problem z ustaleniem, który wpis jest prawidłowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, MPiT zachęca przedsiębiorców do uporządkowania wpisów. Mogą tego dokonać, składając wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju:

  • jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpis

Wiążąca Informacja Stawkowa w VAT od 1 czerwca 2019 r.

2019-02-27T13:18:46+01:0027 lutego, 2019|Aktualności|

Przepisy w sprawie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) wejdą w życie już 1 czerwca 2019 r., a nowa matryca stawek VAT od 1 stycznia 2020 r. Od czerwca br. podatnicy będą mogli uzyskać od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wiążącą informację dotycząca stawki VAT, która – jak zapowiada resort finansów - zapewni ich posiadaczom ochronę, ponieważ organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować np. wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS (wówczas, gdy towar albo usługa będzie odpowiadać opisowi zawartemu w WIS). WIS będą mogli posługiwać się również inni podatnicy, nie tylko ci, którzy otrzymali WIS. Zastosowanie się do WIS - wydanej wprawdzie dla innego podatnika, ale dotyczącej danego towaru lub usługi - nie może szkodzić podatnikowi (m.in. zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, brak odsetek). Z kolei nowa matryca stawek VAT ma działać w oparciu o filozofię 3xP, czyli przyczyni

Przejdź do góry