TK: ustawa likwidująca limit 30-krotności niezgodna z konstytucją

2018-11-21T15:58:17+01:0021 listopada, 2018|Aktualności|

Mocno krytykowany przepis likwidujący górny limit składek na ZUS jest niezgodny z ustawą zasadniczą – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zmianę zakładała nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, którą do TK skierował Prezydent. W świetle tych przepisów osoby zatrudnione w oparciu o umowy o pracę  i zarabiające w skali roku powyżej 30-krotności średniej pensji miałyby płacić składki przez cały rok. Obecnie po przekroczeniu w danym roku pułapu 30-krotności średniego wynagrodzenia przestają płacić składki emerytalne i rentowe do ZUS. W bieżącym roku limit ten wynosi  133,3 tys. zł. Choć przepisy dotyczą tylko ok. 2% osób ubezpieczonych w ZUS, to przyniosłyby korzyści budżetowi państwa, były jednak bardzo krytycznie oceniane przez organizacje skupiające pracodawców oraz związki zawodowe.

Urząd wypełni roczny PIT za podatnika

2018-11-21T15:52:55+01:0021 listopada, 2018|Aktualności|

W wyniku nowelizacji ustawy o PIT, obok obecnie funkcjonujących sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika. Krajowa Administracja Skarbowa wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe za 2018 r. bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku podatnik przekazał 1% podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne),

Podatki dochodowe – czego nie wrzucimy w koszty w 2019 r.?

2018-11-21T15:49:08+01:0021 listopada, 2018|Aktualności|

Nowelizacja ustaw o PIT i CIT wskazuje wydatki, które nie będą uważane za koszty uzyskania przychodów. W świetle zmienionych przepisów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

  • odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość: 225 tys. zł (było 30 tys. euro) w przypadku samochodu elektrycznego i 150 tys. zł (było zł 20 tys. euro) w przypadku pozostałych samochodów osobowych;
  • składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% (było 0,15%) kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek z

Dla kogo obniżka CIT z 15% do 9%?

2018-11-21T15:46:18+01:0021 listopada, 2018|Aktualności|

Nagłaśniana przez resort finansów zmiana to zastąpienie stawki podatku CIT w wysokości 15% – stawką 9% w odniesieniu do małych podatników, a także podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety, w praktyce skorzysta na tym niewielka liczba firm. Podatek będzie wynosił 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł). Jednak, po pierwsze, ze stawki 9% nie skorzystają podatnicy, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przeds

Przejdź do góry