Do 30 września trzeba wykorzystać urlop wypoczynkowy

2021-09-29T14:33:48+01:0029 września, 2021|Aktualności|

Urlop wypoczynkowy powinien być zasadniczo wykorzystywany w całości w roku kalendarzowym, w którym pracownik go nabywa, a jeśli tak się nie stanie, należy udzielić go najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. W praktyce wystarczy, aby 30 września był pierwszym dniem zaległego urlopu pracownika. Co istotne, jeśli pracownik nie składa wniosków o zaległy urlop, pracodawca ma prawo udzielić mu zaległego urlopu, nawet gdy nie wyraża na niego zgody. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o wykorzystaniu zaległego urlopu. Nie może też po przekroczeniu terminu 30 września rozpocząć urlopu bez zgody pracodawcy, a samo zawiadomienie o rozpoczęciu urlopu nie uzasadnia i nie usprawiedliwia nieobecności w pracy. Takie zachowanie może być traktowane jako porzucenie pracy, co upoważnia do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Jeśli umowa o pracę pr

E-paragon już wkrótce w kasach on-line

2021-09-29T14:15:15+01:0029 września, 2021|Aktualności|

Obecnie e-paragony można wystawiać tylko za pomocą kas wirtualnych, ale już niedługo będzie to możliwe także w kasach on-line, bez konieczności drukowania paragonu. Dopuszczenie możliwości wydawania paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów, umożliwia klientowi wybór, czy chce otrzymywać papierowy paragon fiskalny, czy też woli paragon elektroniczny, np. przesłany sms-em. Oszczędzi to czas zarówno sprzedawcy, jak i klienta. Ponadto klient nie będzie musiał się obawiać, że paragon ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu, albo po prostu wyblaknie. To rozwiązanie przyjazne dla środowiska i ważne w dobie pandemii. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie będzie śledziło procesu przesyłania e-paragonu klientowi. Nie zostanie też narzucony jeden sposób przechowywania i przekazywania paragonów w postaci elektronicznej. Kwestia ta zostanie wypracowana na rynku w drodze samoregulacji. E-paragony mogą być obecnie wystawiane jedyni

Handel w niedzielę – szerszy krąg osób, które mogą stanąć za ladą

2021-09-29T14:07:49+01:0029 września, 2021|Aktualności|

Dzięki interwencji Rzecznika MŚP poszerzony zostanie krąg osób, które mogą pomagać przedsiębiorcy prowadzącemu placówkę handlową. Umożliwią to zmiany wprowadzone do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W ocenie rzecznika MŚP należało doprecyzować kwestię możliwości skorzystania przez przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi z pomocy członków najbliższej rodziny przy osobistym prowadzeniu placówki handlowej. W konsekwencji Sejm RP uchwalił ustawę w następującym brzmieniu: „przedsiębiorca może korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków.” Oznacza to rozszerzenie katalogu osób spokrewnionych, z których nieodpłatnej pomocy w niehandlowe niedziele, będzie mógł korzystać właściciel punktu.

Uwaga – ważne zmiany w kontrolach L4!

2021-09-29T13:53:38+01:0029 września, 2021|Aktualności|

Od września br. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, które zmieniły zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń chorobowych i wypadkowych. Teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do występowania z żądaniem zwrotu zasiłku chorobowego, w sytuacji gdy był on nienależnie pobrany - może również żądać odsetek. Do tej pory tego typu sprawy znajdowały swój finał w sądach, a wyroki były różne, ponieważ nie było przepisu prawa, który wprost pozwalałby ZUS-owi zwracać się o zwrot zasiłku. Sprawa dotyczy pracowników, którzy podczas pobierania tych świadczeń pracują zarobkowo lub wykorzystują zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Chodzi o sytuację, kiedy zatrudniony przebywający na zwolnieniu lekarskim wyjeżdża na wakacje lub na przykład remontuje mieszkanie. Od przyszłego roku przepisy zwalczające niewłaściwe wykorzystanie L4 z

Umowa najmu z niższym podatkiem

2021-09-29T13:53:24+01:0029 września, 2021|Aktualności|

Od przyszłego roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ma być podstawową formą rozliczenia przychodów z najmu mieszkań i innych nieruchomości. Warto zadbać o sformułowanie umowy w taki sposób, by zmniejszyć wysokość podatku z tego tytułu. Jednym ze sposobów są odpowiednie zapisy w umowie, które dotyczą opłat eksploatacyjnych, np. za gaz, prąd czy wodę. Jeśli w umowie z najemcą zostanie wyraźnie wskazane, że to najemca ponosi te koszty, wynajmujący nie musi płacić z tego tytułu podatku. Jeśli opłaty są przychodem osoby wynajmującej – wówczas zapłaci ona wyższy podatek, bo do wartości czynszu będzie musiała dodać kwoty z faktur za media. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w jednej z niedawnych interpretacji uznał, że do przychodów nie wlicza się opłat eksploatacyjnych, do których ponoszenia – zgodnie z umową najmu – zobowiązany jest najemca. W takim przypadku wynajmujący albo nie otrzymuje tych należno

Stanowisko PIP w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

2021-09-29T13:49:33+01:0029 września, 2021|Aktualności|

Państwowa Inspekcja Pracy uważa za celowe i zasadne jak najszersze poddawanie się pracowników szczepieniom przeciwko COVID-19. Zaznacza jednocześnie, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawa poddanie się tym szczepieniom ma charakter dobrowolny. Jak podkreśla PIP, pracodawca jest zobowiązany do stosowania wszelkich dostępnych środków, które eliminują lub ograniczają zagrożenie życia lub zdrowia w zakładzie pracy, a dostępne szczepienia w sposób bezpośredni i znaczący zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązkiem pracodawcy jest ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz zapewnienie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. W przypadku zatrudniania pracowników w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca ma obowiązek stosować wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a j

Przejdź do góry