Kasy online – ustawa czeka tylko na podpis Prezydenta

2019-03-27T15:47:05+01:0027 marca, 2019|Aktualności|

To już pewne: w ciągu kilku najbliższych lat elektroniczne kasy zastąpią obecne urządzenia fiskalne. Ma to być sposób na walkę z szarą strefą – administracja skarbowa uzyska wgląd do wystawianych paragonów. Dzięki kasom online dane o zarejestrowanej sprzedaży towarów i usług (z wyłączeniem danych nt. konsumentów), będą trafiały do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czyli tzw. Centralnego Repozytorium Kas. Z obecnych kas będzie można korzystać do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użytkowanie. Co do zasady w przypadku kas z papierowym zapisem kopii stosowanie takich urządzeń będzie dopuszczalne tylko do 31 sierpnia 2019, natomiast kas z elektronicznym zapisem kopii - do 31 grudnia 2022 r. Szczegółowy harmonogram wprowadzania elektronicznych kas fiskalnych przedstawia się następująco:

  • od 1 stycznia 2020 r.
  • </u

Pakiet Przyjazne Prawo – prowadzenie firmy ma być łatwiejsze

2019-03-27T15:45:00+01:0027 marca, 2019|Aktualności|

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, ułatwienia dla – to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP). Do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych trafił projekt zmian przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jego celem jest ograniczenie obciążeń regulacyjnych z obszaru wielu różnych branż. Jeśli przepisy wejdą w życie, firmy będą mogły liczyć na ułatwienia i oszczędności. Najważniejsze rozwiązania PPP   

  • wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Rozwiązanie to ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi
  • prawo do popełnienia błędu to nowa instytucja w polskim systemie prawnym. Będzie dotyczyć wyłączni

Uwaga – zmiany w prawie własności przemysłowej

2019-03-27T15:43:33+01:0027 marca, 2019|Aktualności|

Zmiana definicji znaku towarowego, zmniejszenie formalizmu i szybsze oraz uproszczone procedowanie zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych. Te i inne zmiany wprowadzone nowelą prawa własności przemysłowej mają pomóc w zwiększeniu rozpoznawalności marek polskich firm i ułatwić im wejście na rynki zagraniczne. Do najistotniejszych zmian wprowadzonych przez ustawę podpisaną przez prezydenta w marcu br. należą:

  • modyfikacja definicji znaku towarowego – dotychczas znakiem towarowym mogło być tylko takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Nowela rezygnuje z tego wymagania, ponieważ nie przystaje ono do zmieniających się warunków gospodarczych i postępu technologicznego; w myśl zmodyfikowanych przepisów znakiem towarowym będą mogły być również nietradycyjne znaki np. dźwięki, znaki zapachowe czy holograficzne.
  • wprowadzona zostanie regulacja dotycząca wspóln

Przypominamy: do 15 marca trzeba wpłacić opłatę recyklingową!

2019-03-13T13:38:38+01:0013 marca, 2019|Aktualności|

Od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy są zobowiązani pobrać opłatę recyklingową od klienta z tytułu wydania torby. W tym roku po raz pierwszy muszą wnieść opłatę na konto urzędu marszałkowskiego. Opłacie podlegają lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego z uchwytem lub bez, o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Zwolnione są z niej bardzo lekkie torby tzw. zrywki o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Maksymalną stawkę opłaty recyklingowej ustalono w ustawie na kwotę 1 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. stawka opłaty recyklingowej, którą przedsiębiorca jest obowiązany pobrać od

Przejdź do góry