To już pewne: w ciągu kilku najbliższych lat elektroniczne kasy zastąpią obecne urządzenia fiskalne. Ma to być sposób na walkę z szarą strefą – administracja skarbowa uzyska wgląd do wystawianych paragonów.

Dzięki kasom online dane o zarejestrowanej sprzedaży towarów i usług (z wyłączeniem danych nt. konsumentów), będą trafiały do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czyli tzw. Centralnego Repozytorium Kas.
Z obecnych kas będzie można korzystać do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użytkowanie. Co do zasady w przypadku kas z papierowym zapisem kopii stosowanie takich urządzeń będzie dopuszczalne tylko do 31 sierpnia 2019, natomiast kas z elektronicznym zapisem kopii – do 31 grudnia 2022 r.
Szczegółowy harmonogram wprowadzania elektronicznych kas fiskalnych przedstawia się następująco:

  • od 1 stycznia 2020 r.

– serwisy samochodowe

– wulkanizacja

– sprzedaż paliwa do samochodów

  • Od 1 lipca 2020 r.

– gastronomia (także sezonowa)

– sprzedaż węgla brykiet i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

– usługi hotelarskie

  • Od 1 stycznia 2021 r.

– fryzjerzy

– kosmetyczki

– budowlańcy

– lekarze i dentyści

– prawnicy

– podmioty świadczące usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (tylko w zakresie wstępu).