Można sprawdzić kontrahenta – weszła w życie ustawa STIR

2018-01-24T15:05:31+01:0024 stycznia, 2018|Aktualności|

Na stronie Ministerstwa Finansów została udostępniona wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Narzędzie ułatwi ocenę i umożliwi weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów, a w konsekwencji pozwoli uniknąć zamieszania w oszustwa podatkowe. W wyniku wejścia w życie ustawy STIR Ministerstwo Finansów udostępniło wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wyszukiwarka znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF. Wykazy zawierają następujące listy podmiotów:

  • dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a)
  • które zostały wykreślone przez nacze

RODO – najmniejszym firmom ma być łatwiej chronić dane

2018-01-24T15:03:33+01:0024 stycznia, 2018|Aktualności|

Dwa ministerstwa wydały oświadczenie, w którym zapewniają, że ograniczenia stosowania RODO dla małych i średnich przedsiębiorców ma im ułatwić prowadzenie biznesu. Nie oznacza to jednak, że MŚP zostaną całkowicie wyłączone z obowiązków informowania konsumentów o tym, że przetwarzają ich dane. Jak czytamy we wspólnym oświadczeniu resortu cyfryzacji oraz przedsiębiorczości i technologii, w dużej części przypadków realizowanie rozbudowanego obowiązku informacyjnego może okazać się bardzo trudne. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy pierwszy kontakt klienta z przedsiębiorcą następuje drogą telefoniczną, co utrudnia kilkuminutowe odczytywanie długich komunikatów i treści prawnych. Dlatego firmy zatrudniające mniej niż 250 osób, nie przetwarzające danych wrażliwych oraz nie udostępniające danych innym podmiotom nie będą musiały informować swoich klientów m.in. o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich s

Zeznanie roczne 2017 – uwaga na zmiany!

2018-01-24T15:02:20+01:0024 stycznia, 2018|Aktualności|

  Rozliczając roczny PIT w 2018 trzeba pamiętać o licznych zmianach, jakie przyniosła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym w ubiegłym roku. Najistotniejsza to zmiana w zakresie kwoty zmniejszającej podatek. Podatnikom, których podstawa opodatkowania (przychód - koszty podatkowe - ulgi odliczane od dochodu):

  • nie przekroczy 6.600 zł – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1.188 zł;
  • przekroczy 6.600 zł, ale nie przekroczy 11.000 zł - kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić między 556,02 a 1.188 zł i będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu;
  • przekroczy 11.000 zł, ale nie przekroczy 85.528 zł - kwota zmniejszająca podatek wniesie 556,02 zł;
  • przekroczy 85.528 zł, ale nie przekroczy 127.000 zł - kwota zmniejszająca podatek od 556,02 zł do 0,00 zł i będzie zmniejszać się wraz ze zbliżeniem się do  podstawy

ZUS może sprawdzić jak chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie

2018-01-24T14:59:23+01:0024 stycznia, 2018|Aktualności|

Orzecznicy i inspektorzy ZUS-u mają prawo przeprowadzić kontrolę zwolnień lekarskich, która pozwoli stwierdzić, czy ubezpieczeni wykorzystują zwolnienia we właściwy sposób. Takie uprawnienie przysługuje również pracodawcom zatrudniającym więcej niż 20 osób. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy z powodu choroby w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Dotyczy to zarówno zwolnień, w których jest adnotacja „chory powinien leżeć" jak i w przypadku adnotacji „chory może chodzić". Do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy typowane są w szczególności osoby, które:

  • korzystają często z krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy,
  • uzyskują kolejne zaświadcze

Jednorazowa amortyzacja z wyższym limitem nie dla wszystkich wydatków

2018-01-24T14:56:37+01:0024 stycznia, 2018|Aktualności|

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że jednorazowa amortyzacja wydatków do kwoty 10 tys. zł  może być stosowana do składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r. Nowy, wyższy limit 10 tys. zł obejmie środki trwałe wprowadzone do ewidencji po 1 stycznia 2018 r. Dotyczy to nie tylko nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, ale także wydatków na wytworzenie ich we własnym zakresie, ulepszenie (przebudowę, modernizację, adaptację, rekonstrukcję, przebudowę), a także inwestycje w obcym środku trwałym. Różne będą progi do zaliczania wydatków bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów przy ulepszaniu środków trwałych w zależności od daty przyjęcia ich do używania. Niższy limit, w wysokości 3500 zł będzie obowiązywał te, które wprowadzono do ewidencji przed 1 stycznia 2018 r., a wyższy – 10.000 zł do przyjętych do używania po tej dacie.

Uwaga – przelew na ZUS może pójść na zaległości!

2018-01-10T20:36:55+01:0010 stycznia, 2018|Aktualności|

Przedsiębiorcy zadłużeni w ZUS muszą się liczyć z tym, że odprowadzana składka w pierwszej kolejności pokryje zaległości płatnicze ich firmy. O tym, że od 1 stycznia obowiązują nowe zasady regulowania składek na ZUS pisaliśmy w ostatnim i poprzednich wydaniach newslettera. Dla przypomnienia: już w styczniu każdy  przedsiębiorca opłaca jednym przelewem wszystkie składki na swój indywidualny numer rachunku składkowego, a następnie ZUS rozdziela tę kwotę zgodnie z deklaracjami DRA.  Dotychczasowe rachunki składkowe zostały zamknięte z końcem 2017 r. ZUS zwraca uwagę, że osoby zadłużone w ZUS muszą się liczyć z tym, iż odprowadzana przez nich składka w pierwszej kolejności będzie pokrywać zaległości płatnicze (jeśli takie występują). Firma, która znajdzie się w takiej sytuacji może złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Jeśli nie może spłacić zadłużenia jednor

Przejdź do góry