Przedsiębiorcy zadłużeni w ZUS muszą się liczyć z tym, że odprowadzana składka w pierwszej kolejności pokryje zaległości płatnicze ich firmy.

O tym, że od 1 stycznia obowiązują nowe zasady regulowania składek na ZUS pisaliśmy w ostatnim i poprzednich wydaniach newslettera. Dla przypomnienia: już w styczniu każdy  przedsiębiorca opłaca jednym przelewem wszystkie składki na swój indywidualny numer rachunku składkowego, a następnie ZUS rozdziela tę kwotę zgodnie z deklaracjami DRA.  Dotychczasowe rachunki składkowe zostały zamknięte z końcem 2017 r.
ZUS zwraca uwagę, że osoby zadłużone w ZUS muszą się liczyć z tym, iż odprowadzana przez nich składka w pierwszej kolejności będzie pokrywać zaległości płatnicze (jeśli takie występują). Firma, która znajdzie się w takiej sytuacji może złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Jeśli nie może spłacić zadłużenia jednorazowo, powinna skontaktować się z doradcą do spraw ulg i umorzeń dostępnym na sali obsługi klientów właściwego oddziału ZUS bądź telefonicznie. W związku ze zmianą sposobu płatności składek i możliwymi wątpliwościami, przedsiębiorcy od połowy stycznia będą mogli skorzystać w ZUS ze wsparcia doradców płatników składek dostępni w całym kraju. Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek wątpliwości bądź problemy w związku z nowym sposobem opłacania składek na ZUS prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.