Bez sankcji za przelew na rachunek spoza „białej listy” przy MPP

2020-02-26T16:07:39+01:0026 lutego, 2020|Aktualności|

Już od kwietnia br. dokonanie płatności metodą podzielonej płatności (MPP) wyłączy negatywne skutki za przelew na rachunek spoza tzw. „białej listy”. W świetle obecnie obowiązujących przepisów o PIT i CIT, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztów dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł, jeżeli płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT (białej liście). Dotyczy to także płatności dokonanej w mechanizmie podzielonej płatności. Podatnik ma 3 dni na to, by powiadomić urząd skarbowy właściwy dla kontrahenta o błędnej wpłacie – wtedy uniknie sankcji. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT, VAT i innych ustaw zakłada, że po 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorca, który dokona zapłaty należności metodą podzielonej płatności, nie będzie miał obowiąz

ZUS ostrzega przed oszustami

2020-02-26T16:07:20+01:0026 lutego, 2020|Aktualności|

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o mailach z informacją m.in. o braku opłaconych składek i przypomina, że nie kieruje tą drogą informacji o rozliczeniach składkowych. Fałszywa korespondencja jest wysyłana z adresów: kancelaria.zus@wp.pl, zus-skladki@wp.pl, zus._kontakt@wp.pl, ZUS@gov.pl i zus_info@wp.pl. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty czy też informacji o nadpłatach. W ten sposób ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na Platformie Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Mail w takim przypadku jednak zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS. ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Koresponden

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

2020-02-26T16:04:57+01:0026 lutego, 2020|Aktualności|

W tym roku po raz pierwszy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej do odliczenia jest nawet 53 000 zł wydane na termomodernizację jednorodzinnych budynków. Warunkiem skorzystania z odliczenia przez właściciela lub współwłaściciela budynku jest zakończenie inwestycji w okresie 3 lat liczonych od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek na ten cel. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy PIT rozliczający się według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), podatku liniowego (19%) lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalna kwota, jaką można odliczyć to 53 000 zł. Wydatki należy udokumentować fakturami wystawionymi przez czynnego podatnika VAT, a odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym. Rozporządzenie MIiR z 21 grudnia 2018 r. szczegółowo określa rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które są objęte ulgą. Link: <a href="h

Jak obliczyć maksymalny czas trwania kontroli w firmie?

2020-02-26T16:04:07+01:0026 lutego, 2020|Aktualności|

Maksymalny okres kontroli podatnika - mikroprzedsiębiorcy nie powinien przekroczyć 12 dni roboczych. Niedawny wyrok NSA zakwestionował dotychczasowy sposób obliczania czasu kontroli i niekorzystną dla podatników interpretację, zgodnie z którą bierze się pod uwagę tylko dni, w których kontrolerzy wykonują czynności w siedzibie przedsiębiorcy. Sądy przyjmowały dotąd, że czas kontroli liczony w dniach roboczych należy odnieść do kontroli w ścisłym rozumieniu tego pojęcia, a więc do tych czynności, które przeprowadzane są u przedsiębiorcy, w jego siedzibie (lub we wskazanym przez niego miejscu), bo tylko w tym przypadku ma to wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Chodziło tu o czynności organu kontrolującego w siedzibie przedsiębiorstwa, związane między innymi, z zapoznaniem się z dokumentacją i zabezpieczeniem dokumentów, akt oraz innych środków dowodowych znajdujących się u kontrolowanego na cele dalszego post

Automatyczne potwierdzenie dostarczenia maila z „korektą”

2020-02-26T16:02:42+01:0026 lutego, 2020|Aktualności|

Otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia odebrania wiadomości mailowej, zawierającej fakturę korygującą w formacie pdf lub też odebranie od nabywcy maila z treścią potwierdzającą otrzymanie „korekty” w pdf-ie stanowi potwierdzenie uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania. Tak wynika z wydanej niedawno interpretacji, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że otrzymanie drogą mailową, za pośrednictwem programu komunikacyjnego, potwierdzenia odbioru wiadomości mailowej lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej, która w załączeniu zawierała fakturę korygującą w formacie pdf, należy traktować  w ten sposób, że podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania. Dyrektor KIS podkreślił, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdz

Podatek od nieruchomości za garaż przedsiębiorcy w budynku mieszkalnym

2020-02-12T14:42:57+01:0012 lutego, 2020|Aktualności|

Garaż w budynku mieszkalnym, który należy do przedsiębiorcy i spełnia definicję powiązania z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu według stawki podwyższonej. Tak orzekł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd za błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisów uznał założenie, że nie ma prawnego znaczenia to, czy i jak budynek jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę. Sam fakt posiadania garażu przez przedsiębiorcę powoduje właśnie, że jest opodatkowany stawką najwyższą. Zdaniem NSA jeśli garaż wyodrębniony z budynku mieszkalnego stanowi odrębną nieruchomość i odrębny przedmiot opodatkowania, opodatkowanie jest różne w zależności od charakteru lokalu. Może on być mieszkalny, pozostały bądź przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej. W opinii sądu hale garażowe wielostanowiskowe - jako wyodrębnione lokale, z ustanowionymi odrębnie księgami wieczystymi - mimo ich u

Przejdź do góry