W tym roku po raz pierwszy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej do odliczenia jest nawet 53 000 zł wydane na termomodernizację jednorodzinnych budynków.

Warunkiem skorzystania z odliczenia przez właściciela lub współwłaściciela budynku jest zakończenie inwestycji w okresie 3 lat liczonych od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek na ten cel. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy PIT rozliczający się według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), podatku liniowego (19%) lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalna kwota, jaką można odliczyć to 53 000 zł. Wydatki należy udokumentować fakturami wystawionymi przez czynnego podatnika VAT, a odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym. Rozporządzenie MIiR z 21 grudnia 2018 r. szczegółowo określa rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które są objęte ulgą. Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002489