Nie tylko wynagrodzenie – wszystkie koszty umowy o pracę

2021-04-21T19:00:50+01:0021 kwietnia, 2021|Aktualności|

Koszty związane z zatrudnieniem pracownika to przede wszystkim wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne – ale nie tylko. Wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli na cały etat, nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, którego wysokość jest corocznie ogłaszana w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów albo w rozporządzeniu Rady Ministrów. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto. Koszty zatrudnienia obejmują poza tym:

  • przeprowadzenie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), szkoleń bhp;
  • wypłaty wynagrodzenia chorobowego, przez okres pierwszych 33 dni, nieobecności choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (lub 14 dni, w przypadku osób, które ukończyły 50 lat);
  • zapewnienie płatnego urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni w roku, w zależności od stażu pracy pracownika);
  • rekompensowanie ewentualnej p

Od maja br. wyższe kary za wykroczenia skarbowe

2021-04-21T18:58:49+01:0021 kwietnia, 2021|Aktualności|

Znowelizowane przepisy o podatku akcyzowym zawierają zmiany w sankcjach za wykroczenia skarbowe. Maksymalna stawka grzywny wzrośnie od maja br. z 5 600 zł do 14 000 zł. Od 1 maja br. za niewysłanie deklaracji podatkowej, czy nie wpłacenie podatku, będzie groziła dwa i pół razy wyższa kara. Chodzi o grzywny nakładane w postepowaniu mandatowym, tj. bez udziału sądu. Projektodawcy uzasadniają zmianę potrzebą odciążenia sądów orzekających w sprawach o wykroczenia skarbowe. Mandat karny można bowiem nałożyć tylko wtedy, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości i nie zachodzi potrzeba wymierzenia surowszej kary. Istnieje jednak obawa, że podwyższenie górnej granicy grzywny może spowodować, że urzędnicy chętniej będą nakładać mandaty, nie musząc kierować spraw do sądu, ponieważ procedura mandatowa jest prostsza i szybsza. W tej sytuacji istotna jest możliwość odmówienia pr

Nowe dowody osobiste – zmiany już od 2 sierpnia br.!

2021-04-21T18:58:19+01:0021 kwietnia, 2021|Aktualności|

Niewiele czasu zostało wszystkim tym, którzy przez internet chcieliby złożyć wniosek o dowód osobisty. 2 sierpnia zniknie taka możliwość, ponieważ do obiegu wejdą nowe dowody – z odciskami palców i odręcznym podpisem właściciela. Nie wszyscy jednak będą musieli wymienić swoje dowody osobiste. Z dotychczasowego dokumentu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność. Nowe dokumenty będą wydawane osobom, których dowody tracą ważność po 2 sierpnia lub które kończą 18 lat. Wymiana wszystkich dowodów na nowe potrwa 10 lat. Nowy dowód będzie bardziej bezpieczny, ale nie będzie możliwości składania wniosków online. Jest to związane ze zmianą zawartości warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumentów tożsamości. Wszystkie państwa członkowskie zostały zobligowane do umieszczania w nich odcisków palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznego podpisu posiadacza dowodu (w warstwie graficznej). Zarówno

Uwaga – nowe płatności obowiązkowo na mikrorachunek

2021-04-21T18:56:14+01:0021 kwietnia, 2021|Aktualności|

Od 15 kwietnia br. lista płatności, które należy wpłacać na mikrorachunek podatkowy została poszerzona o nowe pozycje. Obecnie na mikrorachunek poza płatnościami PIT, CIT i VAT, należy wnosić również:

  • daninę solidarnościową;
  • opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml;
  • opłatę od środków spożywczych;
  • opłatę wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych;
  • podatek od sprzedaży detalicznej.

Jednoosobowa firma może leasingować dwa samochody osobowe

2021-04-21T18:55:35+01:0021 kwietnia, 2021|Aktualności|

Jeżeli charakter prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w tej działalności gospodarczej dwóch środków transportu (samochodów) to, co do zasady, wydatki związane z tymi pojazdami – w ustawowych granicach – mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności. Z interpretacji podatkowej wydanej niedawno na wniosek lekarza prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wynika, że istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych dotyczących drugiego samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, zgodnie z limitami wydatków wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącymi wartości leasingowanego samochodu (w proporcji do limitu wartości 150 000 zł). Nie ma też przeszkód do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z utrzymaniem i ek

Od 2026 r. ograniczenie amortyzacji samochodów?

2021-04-07T18:17:47+01:007 kwietnia, 2021|Aktualności|

Z zapowiedzi rządowych wynika, że limity odpisów amortyzacyjnych mają być znacząco obniżone. W praktyce oznaczać to będzie ograniczenie możliwości amortyzowania samochodów z silnikami spalinowymi i hybrydowymi. Zgodnie z projektem, od 2026 roku do kosztów uzyskania przychodu podatnicy obu podatków dochodowych (PIT i CIT) zaliczą odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodów osobowych (z silnikami spalinowymi i hybrydowymi), których wartość jest nie wyższa, niż 100 000 zł. W tej chwili limit ten wynosi 150 000 zł. Wyższy limit przewidziano dla pojazdów niskospalinowych – 225 000 zł. Na szczęście z najnowszej wersji projektu wynika, ze amortyzacja rozpoczęta przed końcem 2025 r. będzie dokonywana na obowiązujących obecnie zasadach. Propozycja zmian wyszła od Ministra Środowiska, przeciwny obniżeniu limitu amortyzacji jest resort finansów. Jest więc nadzieja, że niekorzystne dla podatników przepisy nie wejdą jednak w

Przejdź do góry