Z zapowiedzi rządowych wynika, że limity odpisów amortyzacyjnych mają być znacząco obniżone. W praktyce oznaczać to będzie ograniczenie możliwości amortyzowania samochodów z silnikami spalinowymi i hybrydowymi.

Zgodnie z projektem, od 2026 roku do kosztów uzyskania przychodu podatnicy obu podatków dochodowych (PIT i CIT) zaliczą odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodów osobowych (z silnikami spalinowymi i hybrydowymi), których wartość jest nie wyższa, niż 100 000 zł. W tej chwili limit ten wynosi 150 000 zł. Wyższy limit przewidziano dla pojazdów niskospalinowych – 225 000 zł.
Na szczęście z najnowszej wersji projektu wynika, ze amortyzacja rozpoczęta przed końcem 2025 r. będzie dokonywana na obowiązujących obecnie zasadach.
Propozycja zmian wyszła od Ministra Środowiska, przeciwny obniżeniu limitu amortyzacji jest resort finansów. Jest więc nadzieja, że niekorzystne dla podatników przepisy nie wejdą jednak w życie.