Wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa w 2022 r.

2021-06-23T12:47:37+01:0023 czerwca, 2021|Aktualności|

Rada Ministrów przyjęła propozycję dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. w wysokości 19,60 zł. 3000 zł – tyle wynosi propozycja rządu dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby o 200 zł  w stosunku do kwoty obowiązującej  w tym roku  (2 800 zł), tj. o 7,1% . Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku (18,30 zł) o 1,30 zł. Teraz te propozycje zostaną przekazane Radzie Dialogu Społecznego. Jeżeli  w ciągu 30 dni Rada nie uzgodni ww. wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzje w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ustalone przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być niższe n

30 czerwca – dwa ważne terminy dla przedsiębiorców: ZUS i akcyza

2021-06-23T12:43:48+01:0023 czerwca, 2021|Aktualności|

Przypominamy o terminach na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych oraz o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. Zgłoszenie do CRPA 30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane. Służy do tego Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Ministerstwo Finansów przypomina, że termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA upływa 30 czerwca br. i dotyczy:

  • pośredniczących podmiotów węglowych i pośredniczących podmiotów gazowych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu sk

Kiedy pracodawca może pozyskać od pracownika dane o szczepieniu na COVID-19?

2021-06-23T12:37:52+01:0023 czerwca, 2021|Aktualności|

Pracodawca może zwolnić z noszenia masek w miejscu pracy w pomieszczeniach, gdzie pracuje więcej niż jedna osoba. Ma prawo warunkować to zaszczepieniem przeciw COVID-19. W oparciu o obowiązujące przepisy każdy pracodawca jest uprawniony do określenia zasad zwolnienia z obowiązku zakrywania ust oraz nosa w zakładzie pracy. Może na przykład zarządzić, że uprawnienie to będzie przysługiwało osobom, które okażą zaświadczenie o zaszczepieniu. Jest jednak jedno zastrzeżenie - to uprawnienie pracownika, z którego skorzystanie (w tym okazanie zaświadczenia), jest dobrowolne (nie przymusowe).

Dzień wolności podatkowej 2021: dłużej pracujemy na podatki

2021-06-23T12:35:48+01:0023 czerwca, 2021|Aktualności|

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypadł 22 czerwca w 173 dzień roku. Na opłacenie wszystkich  danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego jak się nazywają, pracujemy 172 (sto siedemdziesiąt dwa) dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 roku. Dzień Wolności Podatkowej jest symbolicznym momentem, gdy przestajemy pracować dla rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin. Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej w Polsce od 1994 roku, tym razem jest obchodzony już po raz dwudziesty ósmy. W ciągu roku pracujemy, zarabiamy oraz płacimy podatki bez rozdzielania tych czynności. Gdybyśmy jednak umownie od początku roku w pierwszej kolejności opłacili wszystkie podatki zapłacone w ciągu całego roku to dzień, w którym pieniądze byłyby wyłącznie do naszej dyspozycji byłby symbolicznym Dniem Wolności Podatkowej. Do obliczenia Dnia Wolności Podatkowej służy relac

PIP: Chrońmy zdrowie podczas upałów!

2021-06-23T12:34:51+01:0023 czerwca, 2021|Aktualności|

Z uwagi na występujące w naszym kraju upały Główny Inspektor Pracy zwrócił się do pracodawców o respektowanie prawa pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 C, a na otwartej przestrzeni 25 C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby. Szefowa PIP przypomina też, że przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika. Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. Warto także

Bezpłatny dostęp do danych dla firm

2021-06-08T12:51:34+01:008 czerwca, 2021|Aktualności|

Informacje z Hurtowni danych są dostępne dla każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i przekazywania w dowolnych celach. Dla biznesu stanowią bezpłatne i łatwo dostępne źródło informacji, przygotowywania raportów i analiz oraz opracowywania strategii biznesowych. W oparciu o ideę otwartości danych resort Rozwoju, Pracy i Technologii stworzyło Hurtownię danych, która jest dostępna pod adresem dane.biznes.gov.pl. Udostępniono tam informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Hurtownia udostępnia obecnie najbardziej popularne raporty i dane dotyczące przedsiębiorców. Raporty, które można otrzymać zawierają informacje statystyczne o liczbie zarejestrowanych działalności gospodarczych w Polsce, czy strukturze wiekowej. Możliwe jest  samodzielne wybieranie parametrów, w zależności od potrzeb. Z hurtowni 

Przejdź do góry