Informacje z Hurtowni danych są dostępne dla każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i przekazywania w dowolnych celach. Dla biznesu stanowią bezpłatne i łatwo dostępne źródło informacji, przygotowywania raportów i analiz oraz opracowywania strategii biznesowych.

W oparciu o ideę otwartości danych resort Rozwoju, Pracy i Technologii stworzyło Hurtownię danych, która jest dostępna pod adresem dane.biznes.gov.pl. Udostępniono tam informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Hurtownia udostępnia obecnie najbardziej popularne raporty i dane dotyczące przedsiębiorców. Raporty, które można otrzymać zawierają informacje statystyczne o liczbie zarejestrowanych działalności gospodarczych w Polsce, czy strukturze wiekowej. Możliwe jest  samodzielne wybieranie parametrów, w zależności od potrzeb. Z hurtowni  można korzystać  również za pomocą interfejsu programowania aplikacji, czyli tzw. API opracowanego zgodnie ze standardami otwartości danych.
Aby skorzystać z Hurtowni danych, trzeba posiadać konto na Biznes.gov.pl i poprzez usługę online wystąpić do administratorów o przyznanie odpowiednich uprawnień. Aplikacja raportowa jest dostępna po zalogowaniu, na stronie dane.biznes.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii