Dobra wiadomość na wynajmujących

2021-05-26T20:55:43+01:0026 maja, 2021|Aktualności|

NSA na wniosek Rzecznika MŚP podjął uchwałę w zakresie opodatkowania najmu składników majątkowych nie zakwalifikowanych do majątku związanego z działalnością gospodarczą. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że uzyskiwane przez podatników przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zalicza się bez ograniczeń do źródła przychodów prywatnych, chyba że stanowią składnik wprowadzony przez nich do majątku związanego z działalnością gospodarczą. Sprawa była prowadzona na wniosek Rzecznika MŚP, który odnosząc się do uchwały stwierdził, że to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy wynajmują składniki majątku wycofane z działalności gospodarczej i opodatkowują najem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uchwała uniemożliwia organom podatkowym opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu tych składników majątkowych jako przychodów z działalności g

Kiedy wystawia się duplikat faktury?

2021-05-26T20:53:15+01:0026 maja, 2021|Aktualności|

  Sprzedawca wystawia duplikat faktury na wniosek nabywcy, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Przepisy nie regulują, w jaki sposób nabywca powinien zgłosić wniosek o sporządzenie duplikatu, więc może to zrobić nawet ustnie. Duplikat faktury powinien zawierać te same dane, co zaginiona lub zniszczona faktura VAT, oraz dodatkowo wyraz „duplikat” i datę wystawienia. Jeśli nabywca otrzymał pierwotną fakturę i na jej podstawie odliczył VAT, a następnie faktura ta uległa zniszczeniu, duplikat jest mu potrzebny w celu udokumentowania prawa do dokonanego już odliczenia podatku VAT. Jeśli nabywca w ogóle nie otrzymał faktury, bo na przykład sprzedawca wysłał ją pod zły adres, duplikat jest podstawą do odliczenia VAT za okres, w którym otrzymał duplikat lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. biznes.gov.pl

Przełomowa uchwała NSA – wzmocni się pozycja podatników

2021-05-27T13:30:31+01:0026 maja, 2021|Aktualności|

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, która powinna powstrzymać organy skarbowe przed instrumentalnym wszczynaniem postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Rozstrzygnięcie NSA położy – miejmy nadzieję – kres szkodliwym praktykom fiskusa, które polegały na rozpoczynaniu spraw karnych skarbowych tylko po to, by przerwać bieg przedawnienia należności podatkowych. Korzystał na tym skarb państwa, a tracili podatnicy. Dzięki majowej uchwale NSA potwierdziło się, że sądy administracyjne są właściwe do kompleksowej oceny wystąpienia przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – oznacza to, że mogą ocenić, czy postępowanie karne skarbowe zostało wszczęte wobec przedsiębiorcy w sposób instrumentalny.

Najem: korzystanie z internetowych portali ogłoszeniowych nie wyklucza karty podatkowej

2021-05-26T20:43:50+01:0026 maja, 2021|Aktualności|

Korzystanie z usług internetowych portali ogłoszeniowych i opłacanie im prowizji z tytułu rezerwacji pokoi bądź opłaty z tytułu zamieszczenia ogłoszenia dotyczącego wynajmu pokoi nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej. W świetle wydanej w kwietniu tego roku interpretacji Dyrektora KIS, usługa pośrednictwa w pozyskiwaniu rezerwacji pokoi jest usługą specjalistyczną, a co za tym idzie skorzystanie z takich usług nie powoduje utraty prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej. Jednym z warunków skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej określonych w przepisach podatkowych jest prowadzenie działalności bez korzystania z usług niezatrudnionych przez podatnika na podstawie umowy o pracę oraz usług innych przedsiębiorców i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne, za które uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalnoś

Pracownicy z zagranicy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

2021-05-19T11:50:05+01:0012 maja, 2021|Aktualności|

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL. Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek). 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Tym samym podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e

Przejdź do góry