Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, która powinna powstrzymać organy skarbowe przed instrumentalnym wszczynaniem postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Rozstrzygnięcie NSA położy – miejmy nadzieję – kres szkodliwym praktykom fiskusa, które polegały na rozpoczynaniu spraw karnych skarbowych tylko po to, by przerwać bieg przedawnienia należności podatkowych. Korzystał na tym skarb państwa, a tracili podatnicy. Dzięki majowej uchwale NSA potwierdziło się, że sądy administracyjne są właściwe do kompleksowej oceny wystąpienia przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – oznacza to, że mogą ocenić, czy postępowanie karne skarbowe zostało wszczęte wobec przedsiębiorcy w sposób instrumentalny.