Obniżka PIT z 18% na 17% już od 1 października br.

2019-09-25T17:41:36+01:0025 września, 2019|Aktualności|

Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17% dla wszystkich podatników oraz ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów przewiduje podpisana przez Prezydenta we wrześniu nowelizacja ustawy o PIT. Z nowych rozwiązań skorzystają osoby pracujące na etacie, umowach cywilnoprawnych, prowadzące działalność gospodarczą oraz emeryci i renciści. Niższa, 17 procentowa stawka PIT będzie obowiązywać już w ostatnim kwartale 2019 r., (od  października), czyli przez 1/4 bieżącego roku. Obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. będzie towarzyszyć obniżenie kosztów pracy, które po zmianach wyniosą:

  • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł,
  • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1 335,00 zł,
  • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
  • 4 500 zł roczne (wieloetat

Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego

2019-09-25T17:37:27+01:0025 września, 2019|Aktualności|

1 listopada br. wejdzie w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dla niektórych transakcji, a od 1 stycznia 2020 r. – obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie podatników VAT. Ministerstwo Finansów przypomina, że właściwym rachunkiem, który pozwala podatnikowi na wywiązanie się z tych obowiązków, jest rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Konieczne jest zatem sprawdzenie, czy wykorzystywane do działalności gospodarczej rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika zostały zgłoszone do urzędu skarbowego. Do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych. Przydatne informacje dla przedsiębiorców o MPP i Wykazie podatników VAT (w tym pytania i odpowiedzi, ulotki i prezentac

Biała lista VAT: co zrobić, jeśli w wykazie nie ma naszego rachunku?

2019-09-25T17:35:12+01:0025 września, 2019|Aktualności|

Od 1 września br. działa tzw. biała lista VAT. Jeżeli podatnik stwierdzi, że w wykazie nie znajduje się informacja o jego rachunku, trzeba załatwić tę sprawę najpóźniej do końca br. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktur o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT. Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Jeżeli zatem podatnik stwierdzi, że w wykazie nie znajduje się informacja o jego rachunku powinien sprawdzić czy:

  • zgłosił do urzędu skarbowego swój rachunek oraz
  • czy zgłoszony rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Jeżeli ok

Podział majątku firmy po rozwodzie

2019-09-25T17:34:26+01:0025 września, 2019|Aktualności|

Zasady podziału majątku firmy przy rozwodzie zależą m.in. od formy prawnej przedsiębiorstwa i ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami. W przypadku firmy jednoosobowej, podział majątku po rozwodzie będzie zależał m.in. od tego, czy firma została założona przed zawarciem małżeństwa, czy też w jego trakcie. Jeżeli firma została założona w trakcie małżeństwa i nie było umowy o rozdzielności majątkowej, majątek firmy stanowi współwłasność małżeńską. Jeśli natomiast firma została założona przed zawarciem związku, ale z intercyzą od momentu zawarcia związku małżeńskiego, to składniki majątku tworzące firmę, co do zasady stanowią wyłączną własność właściciela firmy również podczas trwania małżeństwa. Przy podziale majątku nie wchodzą one w skład dzielonego majątku. Jeżeli działalność została zarejestrowana po zawarciu małżeństwa, a następnie zawarto intercyzę, powinna ona o

Od 1 stycznia 2020 r. nowe zasady wystawiania faktur do paragonów!

2019-09-11T12:50:02+01:0011 września, 2019|Aktualności|

Od przyszłego roku faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę. Już wkrótce zmienią się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. W przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż. Resort finansów przypomina, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

Przejdź do góry