Póki co letni i zimowy czas pozostaje

2021-10-27T18:52:07+01:0027 października, 2021|Aktualności|

Wbrew pojawiającym się od wielu lat zapowiedziom odejścia od zmiany czasu w marcu i październiku każdego roku przez najbliższe 5 lat raczej nie należy spodziewać się zmian. Resort Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało, że nie prowadzi żadnych praz zmierzających do rezygnacja z przestawiania dwa razy do roku zegarków. Jedyna regulacja tym związana, to procedowane przez ministerstwo nowe rozporządzenie do którego zobowiązuje państwa członkowskie Komisja Europejska. Wprowadza ono wspólną datę rozpoczęcia i zakończenia stosowania czasu letniego. Przez kolejnych pięć lat, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni. Prace nad odejściem od zmian czasu zostały zawieszone na szczeblu europejskim jeszcze przed pandemią.

Pensja małżonka w podatkowych kosztach przedsiębiorcy

2021-10-27T18:49:45+01:0027 października, 2021|Aktualności|

Wynagrodzenie za pracy dla małżonka przedsiębiorcy jest kosztem uzyskania przychodów u zatrudniającego go przedsiębiorcy. Dotyczy to także składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej niedawno interpretacji przypomniał, że co do zasady kosztem uzyskania przychodów są wypłacone, dokonane lub postawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności m.in. z tytułu wynagrodzeń za pracę. W sytuacji gdy przedsiębiorca w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej zatrudnia, na umowę o pracę, swoją żonę, to wypłacone jej wynagrodzenie i składki na ZUS z tytułu umowy o pracę może stanowić dla niego koszty uzyskania przychodów, osiągniętych z działalności gospodarczej.

Czy błąd w fakturze za paliwo zablokuje odliczenie VAT?

2021-10-27T18:46:58+01:0027 października, 2021|Aktualności|

Przepisy podatkowe nie wymagają, aby na fakturze za tankowanie auta firmowego był podany numer rejestracyjny pojazdu. Kiedy jednak zostanie wpisany i wkradnie się w nim błąd, są dwa sposoby aby go naprawić. Gdyby z jakichś powodów podatnik potrzebował, aby uwzględnić na fakturze numer rejestracyjny auta, a sprzedawca tego zrobił, może samodzielnie go dopisać na odwrocie faktury. W przypadku, gdy sprzedawca popełni błąd w numerze rejestracyjnym widniejącym na fakturze, nie pozbawi to podatnika prawa do odliczenia VAT. Aby to naprawić podatnik może wystawić notę korygującą i uzyskać akceptację wystawcy, przy czym może to nastąpić w dowolnej formie (na fakturze papierowej albo np. mailowo). Druga opcja to zwrócenie się do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej. Reasumując, chociaż przepisy nie wymagają umieszczania na fakturze za paliwo numeru rejestracyjnego auta, to warto, ze względów praktycznych i na wszelki wypadek

Polski system podatkowy na przedostatnim miejscu w OECD

2021-10-27T18:46:21+01:0027 października, 2021|Aktualności|

Wysoki stopień skomplikowania, zmienność przepisów i brak przewidywalności – to główne grzechy sytemu podatkowego w Polsce. W najnowszym rankingu jesteśmy drudzy od końca wśród państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W tegorocznym zestawieniu opracowanym przez Tax Foundation polski system podatkowy znalazł się na przedostatniej, 36. pozycji rankingu "International Tax Competitiveness Index". Za nami były tylko Włochy. Najwyżej oceniono regulacje podatkowe w Estonii, dalej byli nasi drudzy sąsiedzi – Łotwa, a trzecią pozycję zajęła Nowa Zelandia.

Spóźniona składka nie pozbawi przedsiębiorcy chorobowego

2021-10-13T13:22:39+01:0013 października, 2021|Aktualności|

Od 1 stycznia 2022 r. ustawodawca uchyli zasadę, że nieterminowe opłacenie składek powoduje ustanie dobrowolnych ubezpieczeń. To ważna zmiana dla ubezpieczonych, w szczególności objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Od nowego roku takie osoby nie będą otrzymywały odmowy prawa do świadczenia z powodu stwierdzenia ustania ubezpieczenia chorobowego na skutek nieterminowego opłacania składek i nie będą musieli składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Ubezpieczony dobrowolnie będzie objęty ubezpieczeniami od dnia zgłoszenia do dnia wyrejestrowania. W konsekwencji nie będzie również obowiązywała zasada obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami na podstawie tzw. dorozumianego wniosku, czyli opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia bez aktualnego zgłoszenia do nich. Nowe przepisy umożliwią też nabycie prawa do zasiłku osobom, które będą niezdolne do pracy w okresie, za który będą miał

Przejdź do góry