Wysoki stopień skomplikowania, zmienność przepisów i brak przewidywalności – to główne grzechy sytemu podatkowego w Polsce. W najnowszym rankingu jesteśmy drudzy od końca wśród państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W tegorocznym zestawieniu opracowanym przez Tax Foundation polski system podatkowy znalazł się na przedostatniej, 36. pozycji rankingu “International Tax Competitiveness Index”. Za nami były tylko Włochy. Najwyżej oceniono regulacje podatkowe w Estonii, dalej byli nasi drudzy sąsiedzi – Łotwa, a trzecią pozycję zajęła Nowa Zelandia.