Ważny wyrok TSUE dla branży gastronomicznej

2021-05-12T21:13:53+01:0012 maja, 2021|Aktualności|

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny wyrok w polskiej sprawie dotyczącej wysokości stawki VAT przy sprzedaży posiłków na wynos. W sprawie chodziło o ustalenie, czy działalność podatnika polegająca na sprzedaży na różne sposoby dań i posiłków gotowych do spożycia należy do kategorii „usług restauracyjnych i cateringowych”, do których można stosować obniżoną stawkę VAT. Głównym problemem było stosowanie przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej 5% stawki podatku od towarów i usług dla dostaw produktów realizowanych w systemie sprzedaży „drive in” i „walk through”, „food court”, oraz „wewnątrz punktów sprzedaży”. TSUE wskazał, że dyrektywa VAT nie stoi na przeszkodzie temu, by dostawy towarów lub świadczenie usług należące do tej samej kategorii podlegały dwóm różnym obniżonym stawkom VAT. Jednocześnie Trybunał podzielił argumentację Rzecznika MŚP oraz skarżącego przedsiębiorcy w

Czynny żal pozwoli uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

2021-05-12T21:12:15+01:0012 maja, 2021|Aktualności|

W przypadku popełnienia wykroczenia skarbowego można skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu, czyli zawiadomienia właściwego organu ścigania o popełnieniu czynu zabronionego. Dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych np. do niezłożenia w terminie deklaracji podatkowej oraz zapłata zobowiązań podatkowych, pozwoli uniknąć konsekwencji karnych skarbowych. Czynny żal będzie skuteczny, tylko wtedy gdy sprawca :

  • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt,
  • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).
Złóż czynny żal to dobrowolne przyznanie się do na

Fakturowanie: kiedy wystawia się notę korygującą?

2021-05-12T21:10:54+01:0012 maja, 2021|Aktualności|

Nabywca, który otrzymał od sprzedawcy fakturę z błędami może wystawić notę korygującą, aby poprawić w ten sposób błędy formalne (np. datę wystawienia, dane nabywcy, nazwę towaru lub usługi). Notę można wystawić także wtedy, gdy sprzedawca wystawił fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że miał taki obowiązek. W ramach noty korygującej nie można dokonać korekty danych takich jak:

  • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
  • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto)
  • kwota wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
  • stawka podatku
  • suma

Od 1 lipca br. wchodzą w życie elektroniczne tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego

2021-05-12T21:07:53+01:0012 maja, 2021|Aktualności|

Już wkrótce wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu odzyskania należności. Jak podaje resort finansów, uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy również przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji. W praktyce oznacza to, że fiskus szybciej wyegzekwuje należności od dłużników. Nie chodzi tylko o zaległe podatki (PIT, CIT czy VAT), ale także abonament RTV i mandaty drogowe.

Przejdź do góry