Garaż w budynku mieszkalnym, który należy do przedsiębiorcy i spełnia definicję powiązania z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu według stawki podwyższonej. Tak orzekł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

Sąd za błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisów uznał założenie, że nie ma prawnego znaczenia to, czy i jak budynek jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę. Sam fakt posiadania garażu przez przedsiębiorcę powoduje właśnie, że jest opodatkowany stawką najwyższą. Zdaniem NSA jeśli garaż wyodrębniony z budynku mieszkalnego stanowi odrębną nieruchomość i odrębny przedmiot opodatkowania, opodatkowanie jest różne w zależności od charakteru lokalu. Może on być mieszkalny, pozostały bądź przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej. W opinii sądu hale garażowe wielostanowiskowe – jako wyodrębnione lokale, z ustanowionymi odrębnie księgami wieczystymi – mimo ich usytuowania w budynku mieszkalnym, są związane z działalnością gospodarczą.