Dwa ministerstwa wydały oświadczenie, w którym zapewniają, że ograniczenia stosowania RODO dla małych i średnich przedsiębiorców ma im ułatwić prowadzenie biznesu. Nie oznacza to jednak, że MŚP zostaną całkowicie wyłączone z obowiązków informowania konsumentów o tym, że przetwarzają ich dane.

Jak czytamy we wspólnym oświadczeniu resortu cyfryzacji oraz przedsiębiorczości i technologii, w dużej części przypadków realizowanie rozbudowanego obowiązku informacyjnego może okazać się bardzo trudne. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy pierwszy kontakt klienta z przedsiębiorcą następuje drogą telefoniczną, co utrudnia kilkuminutowe odczytywanie długich komunikatów i treści prawnych. Dlatego firmy zatrudniające mniej niż 250 osób, nie przetwarzające danych wrażliwych oraz nie udostępniające danych innym podmiotom nie będą musiały informować swoich klientów m.in. o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy przedsiębiorca będzie natomiast zobowiązany do poinformowania osób których dane będą przetwarzane (na etapie ich gromadzenia), o swoich danych, celu i podstawie prawnej przetwarzania danych oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych (o ile takiego posiada).
25 maja 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W tej chwili w naszym kraju trwają prace nad wdrożeniem tego rozporządzenia. W proces tworzenia przepisów zaangażowane są organizacje społeczne, izby gospodarcze i obywatele.