W 2019 r. nie trzeba będzie składać zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem na dotychczasowych zasadach, czyli do 20 stycznia jeżeli w styczniu nie osiągnie się z tego tytułu żadnego przychodu.

W świetle nowych przepisów zawiadomienie złożymy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniemy pierwszy w 2019 r. przychód. Do tej pory niezależnie od tego, czy podatnik uzyskał dochód, musiał zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 stycznia. Podatnicy, którzy złożyli zawiadomienia w tej sprawie przed 1 stycznia 2019 r. i nadal zamierzają korzystać z opodatkowania ryczałtem nie muszą składać zawiadomienia ponownie, ponieważ zachowują one swoją ważność w kolejnych latach podatkowych.